Podlaski Fundusz Kapitałowy

drukuj

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. utworzony został w 1995 r. jako jednoosobowa spółka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

PFK zarządza funduszem kapitałowym venture capital w wysokości 10 mln PLN utworzonym ze środków Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem działania PFK jest dostarczanie kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

W 2003 roku PFK nabył znaczący pakiet udziałów w spółce Diagnosis, przyczyniając się do jej dalszego, szybkiego rozwoju.
 

www.pfrr.pl