kup produkty w sklepie
zobacz inne produkty
drukuj
Diago-Man test do badania koncentracji (stężenia) plemników

  • Wynik w ciągu 5 min.
  • Dyskretny i wygodny

PRZEZNACZENIE TESTU
Zestaw testowy służy do jakościowego określania zawartości plemników w próbce nasienia ludzkiego oraz jako środek pomocniczy w diagnozie i monitorowaniu przebiegu leczenia niepłodności u mężczyzn. Wyrób przeznaczony jest do samokontroli. Test służy do diagnostyki in vitro. Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU
SP10 jest białkiem znajdującym się w organizmie wyłącznie w jądrach i zostało uznane za wskaźnik analityczny do testu służącego do oznaczania stężenia plemników. Stężenie SP10 jest proporcjonalne do stężenia plemników. Gdy stężenie 6 plemników jest większe niż 15×10 /ml, wynik jest pozytywny. Niniejszy zestaw do badania stężenia plemników może być używany jako środek pomocniczy w diagnostyce i obserwacji leczenia niepłodności u mężczyzn. Gdy próbka nasienia zostanie umieszczona w okienku (S), siły kapilarne spowodują migrację próbki wzdłuż membrany. Gdy poziom nasienia w próbce jest na poziomie lub powyżej granicznego poziomu testowego, w obszarze testowym (T) pojawia się widoczny kolorowy pasek, wskazujący na wynik POZYTYWNY. Brak kolorowego paska w obszarze testowym (T) wskazuje na wynik NEGATYWNY.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

6 GRANICA WYKRYWALNOŚCI (czułość analityczna): 15 x 10 /ml DOKŁADNOŚĆ badanie porównawcze z wykorzystaniem 204 próbek męskiego nasienia wykazało dobrą korelację z metodami mikroskopowymi. Porównanie pomiędzy Testem do badania stężenia plemników Diago-Man i metodą mikroskopową dla 204 próbek klinicznych: dodatni wskaźnik zgodności wynosi 97,95%, ujemny wskaźnik zgodności wynosi 91,38%.