zobacz inne produkty
drukuj
Oprogramowanie DoctorPRO

Doctor Pro stosowany do ambulatoryjnej, 24 godzinnej analizy ciśnienia krwi, jest pomocnym urządzeniem do badania pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi. Program posiada następujące możliwości:

 

Programowanie rejestratora

  • tryb automatyczny – zaprogramowany, tryb indywidualny – umożliwia podział doby na 6 okresów pomiarowych z możliwością ustawienia interwałów: co 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min. (tryb ten może zostać zapamiętany jako domyślny), tryb półauotmatyczny – z podziałem doby na okresy czuwania i spoczynku i możliwością ich odrębnego zaprogramowania (jest możliwość ręcznego przejścia na tryb spoczynku). Maksymalna częstotliwość pomiarów w ciągu godziny: 12

 

Analiza statystyczna: 

  • dane statystyczne mogą być przedstawione jako pełne,  częściowe, w okresach snu oraz czuwania.

 

Dane prezentowane w formie wykresów:

  • ciśnienie systoliczne, diastoliczne, średnie tętnicze ciśnienie krwi oraz tętno wyświetlane są w sposób umożliwiający łatwe określenie trendów.
  • Rytm dobowy i analiza HBI są wyświetlane graficznie i numerycznie.

 

Przetwarzanie danych:

  • automatycznie zapisuje dane ciśnienia krwi i pulsu w standardowym formacie pliku (CSV) do korzystania z popularnymi programami arkuszy kalkulacyjnych.

 

Drukowanie raportów: 

  • w prosty sposób definiuje i drukuje raporty indywidualnych danych pacjenta. „Mini raport” zawiera podsumowujące dane.

 

Aktywna pomoc:

  • program posiada rozbudowaną pomoc kontekstową.

 

Maksymalna długość analizowanego okresu:

  • „Doctor Pro” może analizować dane pacjenta zebrane w ciągu 1 tygodnia poczynając od najstarszego odczytu.

 

Maksymalna liczba danych: 

  • „Doctor Pro” może analizować maksimum 900 danych (pomiarów).

 

Wymagania systemu:

  • Program może działać na dowolnym komputerze PC z systemem operacyjnym WINDOWS 95, 98, XP, 2000, NT 4.0, posiadającym port RS 232 lub USB (wówczas wymagana jest stosowna przejściówka). Niezbędna jest też drukarka.