kup produkty w sklepie
zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Test na wykrywanie narkotyków w moczu Multi-Test NarkoDiag

Test na wykrywanie narkotyków w moczu

Szybki test panelowy do jednoczesnego wykrywania 7 różnych narkotyków w moczu: amfetaminy, ecstasy, opiatów (kodeiny, morfiny, heroiny) , THC (marihuany i haszyszu)

Charakterystyka narkotyków:

AMFETAMINA (AMP). Jest substancją chemiczną występującą w postaci tabletek, kapsułek, białego proszku lub kryształków. Narkotyk ten jest często przyjmowany poprzez inhalację nosową lub doustnie. Działanie fizjologiczne amfetaminy polega na stymulacji centralnego układu nerwowego powodując silne pobudzenie psychomotoryczne, spadek łaknienia, rozszerzenie źrenic, przyspieszenie akcji serca i oddechu, podwyższenie ciśnienia krwi, zwiększenie wydalania moczu. Zażycie amfetaminy wywołuje także stany paranoidalne, halucynogenne, depresyjne. Efekty po zażyciu amfetaminy można już obserwować po 2-4 godzin od momentu jej zażycia. Obecność amfetaminy w organizmie można stwierdzić od 4-72 godzin po jej zażyciu.

TETRAHYDROKANNABINOL (THC) – MARIHUANA, HASZYSZ. Jest składnikiem aktywnym marihuany i haszyszu wykrywanym w ślinie wkrótce po zażyciu tych narkotyków. Najczęstszym sposobem zażywania marihuany, haszyszu oraz ziela konopii jest ich palenie. Konopie mogą działać jako środek pobudzający, uspokajający, znieczulający lub lekko halucynogenny. Mimo nadawania preparatom konopi właściwości halucynogennych, symptomy używania bardziej zbliżone są do obserwowanych po alkoholu. Efekty po zażyciu narkotyku są widoczne już po 20-30 minutach.3 Obecność THC jest wykrywana w ciągu godziny i utrzymuje się nawet do 10 dni po zażyciu narkotyku.

Ecstasy (MDMA) jest syntetycznym analogiem amfetaminy i meskaliny wykazującym działanie stymulujące na układ nerwowy (podobnie jak amfetamina) a także posiada właściwości psychodeliczne (podobnie jak meskalina). Najczęściej spotykanymi postaciami ecstasy są tabletki i kapsułki o różnych kolorach i kształtach wyróżniają się wytłoczonymi wizerunkami i znakami (np. ptak, kot, sierp i młot, itp.) lub napisami. Działaniu ecstasy, podobnie jak w przypadku innych środków z grupy amfetamin towarzyszy uczucie silnej euforii, pobudzenia, rozszerzenia źrenic, dziwnego zachowania (np. okazywanie niecodziennej sympatii wobec innych) oraz może pojawić się brak koordynacji ruchowej.

OPIATY (OPI) – MORFINA, HEROINA. Do grupy opiatów zalicza się wszelkie narkotyki pochodzące z maku, w tym związki występujące naturalnie, takie jak morfina i kodeina oraz narkotyki półsyntetyczne, takie jak heroina. Narkotyk jest często przyjmowany poprzez inhalację nosową lub w formie zastrzyku. Opiaty obniżają ból poprzez działanie hamujące na centralny układ nerwowy. Heroina w organizmie jest metabolizowana do morfiny dzięki czemu może być oznaczana również tym testem. Obecność morfiny można stwierdzić od 7-72 godzin. Kodeina może być wykryta w ciągu godziny i utrzymuje się nawet do 21 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki doustnej. Zasada działania.

NarkoDiag MultiTest jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na zanurzeniu panelu testowego w próbce moczu i odczytaniu po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne linie na pasku testowym.

Zawartość opakowania
* Panel testowy * Instrukcja użycia

Potrzebne materiały nie znajdujące się w opakowaniu
* Zegar z sekundnikiem  * Pojemnik na mocz

 

Instrukcja użycia testu

Próbka moczu
Próbka moczu musi być pobrana do czystego i suchego pojemnika. Może być wykorzystana próbka pobrana o każdej porze dnia.

Przechowywanie próbki
Próbki moczu mogą być przechowywane w temperaturze od 2-8°C do 48 godzin przed badaniem. W celu przedłużonego przechowywania próbki mogą być zamrożone i przechowywane poniżej -20°C. Zamrożone próbki powinny być odmrożone i wymieszane przed testem.

 1. Przed wykonaniem testu doprowadź torebkę foliową z panelem testowym oraz próbkę moczu do temperatury pokojowej (15-30°C). Wyjmij Panel testowy ze szczelnie zamkniętej torebki i wykorzystaj go jak najszybciej do badania.
 1. Zdejmij pokrywkę z panelu testowego. Zanurz paski testowe trzymając Panel testowy pionowo w próbce moczu na 10-15 sekund. Zanurz paski testowe zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na Panelu testowym w próbce moczu do co najmniej linii falistych. Nie zanurzaj plastikowej obudowy Panelu testowego. Patrz rysunek powyżej.
 1. Odłóż Panel testowy na niechłonnej płaskiej powierzchni, włącz zegar i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
 1. Odczekaj 5 minut i odczytaj wynik. Nie należy odczytywać wyniku po 10 minutach, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

UWAGA: Nie należy odczytywać wyniku po 10 minutach, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

Wyrób do diagnostyki in vitro.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Wyrób do samokontroli.

Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

 1. Negatywny wynik nie musi koniecznie oznaczać, że w moczu nie znajdują się narkotyki. W próbce moczu może być obecny narkotyk o stężeniu poniżej poziomu granicznego dla danego narkotyku.
 1. Jeśli upłyną zbyt długi czas od momentu zażycia narkotyku, to jego poziom w próbce moczu może być niski co da negatywny wynik.
 1. Substancje zafałszowujące, niektóre substancje chemiczne takie jak wybielacz i/lub ałun dodane do próbki moczu mogą dać błędne wyniki. Jeżeli podejrzewa się użycie tych środków, test powinien zostać powtórzony wykorzystując inną próbkę moczu i nowy test.
 1. Wynik pozytywny oznacza obecność narkotyku lub jego metabolitów, ale nie wskazuje na poziom odurzenia narkotykiem, drogę jego podania ani na jego stężenie w moczu.
 1. Test nie odróżnia narkotyków od pewnych leków.
 2. Niewłaściwe wykonanie testu jak również inne substancje obecne w próbce moczu mogą być przyczyną błędnego wyniku.
 3. Jeśli uzyskałeś wynik pozytywny testu zadbaj o osobę, którą poddałeś badaniu polecając ją opiece terapeuty lub zgłoś do specjalistycznych ośrodków pomocy osobom uzależnionym.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji użycia.
 • Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod numer +48 (85) 7324 622 lub +48 (85) 7324 099 w godz. 8-16 (pn-pt).
 • Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
 • Test należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
 • Test należy chronić przed dziećmi.
 • Test powinien pozostać w zapieczętowanej torebce aż do momentu użycia.
 • Wszelkie próbki należy uznać za potencjalnie biologicznie niebezpieczne i traktować tak jak środki zakaźne.
 • Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami.
 • Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.