kup produkty w sklepie
zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
HelicobacterPylori – zakażenia układu pokarmowego

Co to jest H. pylori?

Helicobacter pylori (H. pylori) jest bakterią przypominającą kształtem spiralę, bytującą w błonie śluzowej żołądka. Może być ona przyczyną rozwoju stanów zapalnych żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,  a nawet raka żołądka.

Jaki jest sposób działania testu?

HelicobacterPylori Test Diago-HP ma na celu wykazanie obecności specyficznych przeciwciał bakterii H. pylori we krwi. Test wykrywa specyficzne przeciwciała wytworzone w organizmie w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori. Jeżeli przeciwciała są obecne to wynik testu będzie pozytywny.

Co należy zrobić w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania?

Test ma za zadanie tylko stwierdzić obecność przeciwciał anty – Helicobacter pylori lub ich brak. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i omówić uzyskany wynik.

Jak długo należy czekać, aby odczytać wynik?

Wynik musi być odczytany dokładnie w 15 minucie po dodaniu roztworu testowego. Wyniki testu nie są wiarygodne po upływie 15 minut.

Należy pamiętać, że wykonanie testu HelicobacterPylori jest jedynie wstępnym etapem diagnostyki schorzeń układu pokarmowego.

Interpretacja wyniku testu:
Wynik testu pozytywny – oznacza to, że w próbce krwi są obecne specyficzne przeciwciała anty-Helicobacter pylori. Wskazuje to na istniejące lub niedawno przebyte zakażenie bakteriami Helicobacter pylori.  Należy skontaktować się z lekarzem w celu potwierdzenia wyników i ustalenia sposobu leczenia.

Wynik testu negatywny –  oznacza to, że w próbce krwi nie są obecne specyficzne przeciwciała anty- Helicobacter pylori. Zakażenie bakteriami Helicobacter pylori można prawie wykluczyć. Jednak w przypadku występowania dolegliwości brzusznych i dalszego złego samopoczucia lub w przypadku występowania objawów wskazujących na  pogorszenie stanu zdrowia  należy również skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia dalszych testów i uzyskania ostatecznej diagnozy.

Nie należy odczytywać wyniku testu po upływie 15 minut ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu. Należy skonsultować się z lekarzem w celu omówienia wyników testu.

Zawartość opakowania testu :

  • płytka testową i pipeta
  • fiolka roztworu testującego
  • jałowa igła automatyczna do nakłucia palca
  • wacik nasączony alkoholem
  • instrukcja użycia

WYRÓB DO DIAGNOSTYKI IN VITRO, TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.

WYRÓB DO SAMOKONTROLI.

PRZED WYKONANIEM TESTU ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYCIA.

PO WYKONANIU TESTU NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE MEDYCZNYM BEZ UPRZEDNIEJ KONSULTACJI Z LEKARZEM.

UWAGA: PRZED UŻYCIEM LANCETU NIE NALEŻY PRZYCISKAĆ POMARAŃCZOWEGO PRZYCISKU AKTYWACYJNEGO

TEST POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY W CIĄGU 15 MIN. OD OTWARCIA ALUMINIOWEGO OPAKOWANIA

Dodatkowe informacje

  • HelicobacterPylori Test Diago-HP jest testem przesiewowym ograniczającym się do wykrycia przeciwciał bakterii H. pylori we krwi pełnej.
  • Dokładność wyniku zależy od właściwego przeprowadzenia testu. Test jest dokładny i skuteczny w wykrywaniu przeciwciał, jednak sporadycznie mogą pojawił się błędne wyniki.
  • Tak jak w przypadku wszystkich testów do samodzielnego stosowania, ostateczna diagnoza nie powinna zostać oparta o wynik pojedynczego testu. Diagnoza powinna być postawiona przez lekarza po dokonaniu oceny wszystkich wyników badań klinicznych i laboratoryjnych.
  • Wszystkie części składowe testu mają kontakt z krwią, należy uważać na potencjalne zakażenie.
  • Nie można używać testu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.