Kongres PTBNM
8.10.2004

230W dniu 08-10-2004 odbyło się sympozjum Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.

Nasza firma demonstrowała uczestnikom zjazdu  cechy użytkowe dobowego rejestratora ciśnienia krwi TM 2430 .