Karta rejestracyjna

Dziękujemy za wybranie glukometru firmy Diagnosis S.A. Wypełniając Kartę Rejestracyjną oraz przesyłając ją do firmy Diagnosis Pani/Pana glukometr zostanie zarejestrowany w bazie "Wieczystej gwarancji" glukometrów. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 874 60 45. Kartę rejestracyjną należy wysłać zachowując Kartę gwarancyjną.

imię i nazwisko

ulica

miejscowość

województwo

--
 • brak
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko-Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie

kod pocztowy

adres e-mail

telefon

model aparatu

--
 • --
 • Abra
 • Diagomat
 • Diagnostic Gold

numer seryjny

data zakupu

miejsce zakupu

potwierdź i wyślij
wyślij
Mając świadomość dobrowolności poniższych oświadczeń, wyrażam zgodę na:
- otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez DIAGNOSIS S.A.;
- otrzymywanie od DIAGNOSIS S.A. wiadomości SMS;
- przesyłanie przez DIAGNOSIS S.A. wiadomości e-mail na wskazany przeze mnie adres poczty.
Diagnosis S.A., jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:

1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne w celu uzyskania wieczystej gwarancji na glukometr; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia wieczystej ochrony gwarancyjnej na glukometr;

2. podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu realizacji przez DIAGNOSIS S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;

3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);

4. dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony gwarancyjnej na glukometr;

5. przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz promocyjnych (o ile w tym zakresie zostanie udzielona zgoda), a ponadto w celu utrzymania wieczystej ochrony gwarancyjnej glukometru, jak również na potrzeby prowadzenia ewidencji określonej w ustawie o podatku od towarów i usług;

6. odbiorcami przekazanych przez Panią/Pana mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa do przewarzania powierzonych przez Panią/Pana danych;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje ustanie ochrony gwarancyjnej dotyczącej glukometru;

8. od dnia 25 maja 2018 roku ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO lub ustawę o ochronie danych osobowych;
wyrażam zgodę
Nie
 • Tak
 • Nie

Dziękujemy! Twoja wiadomość
została wysłana