Certyfikaty ISO

Firma Diagnosis, lider na rynku farmaceutycznym w sprzedaży testów diagnostycznych OTC, pragnąc  sprostać wymaganiom Klientów w zakresie jakości, funkcjonalności a także bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów, postanowiła wdrożyć skuteczny System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy EN ISO 13485:2003.

Od marca 2007 roku posiadamy System Zarządzania Jakością, certyfikowany przez międzynarodową firmę TUV Rheinland Product Safety GmbH. Otrzymane certyfikaty potwierdzają, że Diagnosis jest zaangażowane w dbałość o najwyższą, światową jakości oferowanych produktów. Zgodność produkowanych wyrobów z regulacjami unijnych dyrektyw: dyrektywy dla wyrobów medycznych 93/42/EEC oraz dyrektywy dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/EC,    potwierdzona została możliwością nadawania znaku CE dla poszczególnych grup wyrobów.

Za jakość oferowanych przez nas wyrobów i świadczonych usług odpowiadają wszyscy pracownicy. Mając pełną świadomość tego, że dalszy rozwój Spółki zależy od satysfakcji Klientów, w sposób ciągły podnosimy kwalifikacje naszego personelu oraz dążymy do utrzymania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
Stały monitoring rynku, potrzeb i oczekiwań Klientów pozwala skutecznie reagować na ich potrzeby. Celem Diagnosis jest aby oferowane produkty i usługi były identyfikowane z najwyższą jakością, dlatego też  wytwarzane wyroby w czasie całego procesu produkcji poddawane są rygorystycznym kontrolom.

Mamy nadzieję, że wysiłek i wytrwałość jaki włożyli wszyscy pracownicy we wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością będzie motorem w dążeniu do dalszych sukcesów.

Możecie Państwo również odszukać nasze certyfikaty jakości na stronie TUV używając numeru ID – 21200.

Certyfikat ISO – SX 1036863-1_PL_2022-04-15