Normy

INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami EMC zawartymi w międzynarodowej normie IEC 60601-1-2. Wymagania s¹ spełnione w warunkach opisanych w poniższej tabeli. Urządzenie to jest elektrycznym urządzeniem medycznym, które podlega specjalnym środkom ostrożności odnośnie zgodności elektromagnetycznej, które muszą zostać zawarte w instrukcji użycia. Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne HF mogą zaburzyć działanie tego produktu. Użytkowanie tego urządzenia z niezatwierdzonymi akcesoriami może mieć negatywne skutki i wpłynąć na zgodność elektromagnetyczną. To urządzenie nie powinno być użytkowane w pobliżu ani pomiędzy innym sprzętem elektrycznym.

1440779211_icon-70-document-file-pdf  Normy

1440779211_icon-70-document-file-pdfEMC Bobo Scan

1440779211_icon-70-document-file-pdfKompatybilność elektromagnetyczna Diagnostic NC PRO

1440779211_icon-70-document-file-pdfKompatybilność elektromagnetyczna ISTEL NC 300 BT

1440779211_icon-70-document-file-pdfPulsoksymetry napalcowe ISTEL PO-100BT, Diagnostic PO2-200  – Oznaczenia kompatybilności elektromagnetycznej