3.3.3 PO IR Go To Brand

DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn. „Działania promujące na rynkach zagranicznych akcesoria telemedyczne firmy DIAGNOSIS S.A.”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży sprzętu medycznego, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą.

Wybrane w projekcie rynki obejmują kraje takie jak: Niemcy, USA, ZEA, Chiny, z czego 3 wybrane rynki: USA, ZEA, Chiny stanowią rynki perspektywiczne.

Zakres projektu obejmuje:

 1. Działania obligatoryjne:
 2. udział w targach branżowych – Wnioskodawca weźmie udział w 8 działaniach targowych:
 3. targi MEDICA w Dusseldorfie (Niemcy) – udział 3-krotnie (w roku 2017, 2018, 2019)
 4. targi ARAB HEALTH w Dubaju (ZEA) – udział 2-krotnie (w roku 2018, 2019)
 5. targi FIME w Orlando (USA) – udział 3-krotnie (w roku 2017, 2018, 2019)
 6. Wnioskodawca zakupi także w 2018 roku 1 wymaganą usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na jeden z

rynków perspektywicznych (USA), w związku z udziałem w targach FIME odbywających się na tym rynku.

 1. Działania fakultatywne:

Wnioskodawca weźmie udział w 2 indywidualnych wyjazdowych misjach gospodarczych:

 1. 1 misja połączona z wizytacją targów FIME w Orlando (USA) w sierpniu 2018 roku
 2. 1 misja połączona z wizytacją targów CMEF (Wiosna) w Szanghaju (Chiny) w kwietniu 2019 roku
 3. Działania fakultatywne-uzupełniające.

Wnioskodawca skorzysta także z działań fakultatywnych-uzupełniających, realizując działania informacyjno-promocyjne, w ramach których uwzględnił:

 1. nabycie oraz instalację elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG podczas uczestnictwa we wszystkich imprezach targowych w trakcie projektu
 2. wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych (katalogi oraz ulotki).

Realizacja projektu sfinansowana zostanie ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na 3 rynki perspektywiczne, rozpoczęcie eksportu produktów stanowiących przedmiot projektu oraz zwiększenie skali eksportu ogółem.

Efekty ilościowe projektu stanowią: liczba kontraktów handlowych (11), przychody eksportowe z produktów projektu: 990 000 PLN oraz przychody z eksportu ogółem: 4 585 000 PLN. A także: udział w 8 imprezach targowych, odbycie 2 indywidualnych wyjazdowych misji gosp. oraz nabycie 1 usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia działalności.

Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Wnioskodawcy, podniesienia sprzedaży eksportowej oraz pozyskania nowych krajów eksportowych.

Planowane efekty:

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 11
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 4 585 000.00 PLN
 • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 990 000.00 PLN

 

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:

 • wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 715 900.00 PLN
 • wkład Funduszy Europejskich: 429 540.00 PLN