Polityka jakości

 

Diagnosis S.A. to nowoczesne, polskie przedsiębiorstwo dynamicznie rozwijające się w sektorze sprzętu medycznego oraz testów do diagnostyki in vitro.

Firma Diagnosis S.A., pragnąc sprostać wymaganiom Klientów w zakresie najwyższej jakości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa produkowanych i dostarczanych wyrobów medycznych, a także wysokiego poziomu obsługi ogromną rolę przywiązuje do jakości oferowanych produktów. Potwierdzeniem realizowania działań w tym zakresie jest wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg. wymagań normy EN ISO 13485:2016

W wyniku przeprowadzonej przy udziale jednostki notyfikowanej oceny zgodności wytwarzanych wyrobów medycznych spełniających wymagania Dyrektywy dla wyrobów medycznych 93/42/EEC oraz Rozporządzenia (UE) 2017/745 art. 120, a także Dyrektywy dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/EC oraz Rozporządzenia (UE) 2017/746 art. 110, Diagnosis S.A. posiada prawo nadawania im znaku CE.

Diagnosis S.A dąży do tego, aby wytwarzane wyroby medyczne były powszechnie rozpoznawane i traktowane równorzędnie z innymi wiodącymi markami z branży farmaceutycznej.

Oferując nasze produkty mamy na uwadze potrzeby naszych Klientów ich zdrowie, oczekiwania oraz potrzeby. Poprzez realizację zasady ciągłego doskonalenia w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego oraz testów diagnostycznych celem firmy jest:

 • bezpieczeństwo, skuteczność i najwyższa jakość oferowanych wyrobów medycznych,
 • dostarczanie produktów zdobywających uznanie i spełniających wymagania Klientów oraz przepisów prawnych,
 • wzrost konkurencyjności wyrobów medycznych oraz testów do diagnostyki in vitro,
 • wprowadzanie na rynek nowych produktów opartych na nowoczesnych i innowacyjnych technologiach.

 

Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

 • ciągłe doskonalenie jakości wyrobów oraz świadczonych usług,
 • analizę potrzeb i oczekiwań  Klientów,
 • stałe monitorowanie rynku w celu zbierania informacji oraz możliwości szybkiego reagowania w przypadku pojawiających się niekorzystnych informacji o wyrobach,
 • identyfikowanie i przestrzeganie wymagań prawnych, mających zastosowanie w organizacji oraz odnoszących się do wyrobów,
 • analizę ryzyka zachodzących procesów,
 • profesjonalną i szybką obsługę poprzez uruchomienie bezpłatnej infolinii,
 • zapewnienie niezawodnego serwisu,
 • staranny dobór dostawców oraz podwykonawców
 • stały rozwój i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • realizację działań poprodukcyjnych dotyczących wyrobów medycznych,
 • okresowy przegląd przydatności przyjętej Polityki Jakości oraz wyznaczonych celów jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Polityka Jakości znana jest wszystkim pracownikom, a Zarząd oraz kierownictwo Diagnosis S.A. są osobiście zaangażowane w realizację jej celów oraz odpowiadają za środki umożliwiające spełnienie wymagań oraz ulepszanie i rozwój przyjętego systemu jakości.

 

 

Białystok dnia 08.08.2023 wyd.7