Rejestrator EKG

NASZE FAQ

[vc_row] [vc_column width="1/2"] [vc_toggle title="Dla kogo przeznaczony jest rejestrator EKG?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Rejestrator EKG jest urządzeniem medycznym do użytku domowego, który umożliwia pacjentowi samodzielne wykonanie badania elektrokardiograficznego serca. Badanie EKG pozwala wykryć wiele nieprawidłowości w pracy serca m.in. arytmię, zawał, chorobę wieńcową i wiele innych. Rejestrator EKG do użytku domowego działa na takiej samej zasadzie jak profesjonalne urządzenia szpitalne. Jego obsługę ułatwia specjalna aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala również przesłać wynik pomiaru w pliku PDF do lekarza np. za pośrednictwem poczty e-mail. Z tego względu urządzenie zalecane jest w szczególności dla osób z chorobami serca, dla których możliwość natychmiastowego wykonania badania EKG może być pomocna w szybkiej diagnozie wszelkich nieprawidłowości, także tych zagrażających życiu (diagnozę tę zawsze powinien postawić lekarz, któremu wynik badania można przesłać drogą elektroniczną!). Rejestrator EKG wskazany jest również dla osób starszych i niedołężnych o słabym sercu, dla których wizyta w placówce medycznej jest utrudniona lub niemożliwa. Urządzenia NIE POWINNY stosować osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca oraz uczulone na srebro, które jest składnikiem elektrod.[/vc_toggle] [vc_toggle title="Na jakiej zasadzie działa rejestrator EKG?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Rejstrator EKG do użytku domowego działa na dokładnie takiej samej zasadzie jak profesjonalna aparatura używana w placówkach medycznych. Rejestrator bada funkcje elektryczne mięśnia sercowego przy pomocy elektrod mocowanych do ciała pacjenta. Elektrody te połączone są z urządzeniem zawierającym galwanometr, tworząc z nim razem obwód elektryczny. Galwanometr za pośrednictwem elektrod mierzy impulsy elektryczne wysyłane przez serce, które potem prezentowane są w formie graficznego wykresu. Aparatura EKG stosowana w szpitalach zwykle od razu drukuje tzw. elektrokardiogram. W przypadku domowego rejestratora EKG wynik pomiaru widoczny jest na ekranie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana specjalna aplikacja obsługująca urządzenie. Wynik ten można w prosty sposób wyeksportować do pliku PDF i przesłać drogą elektroniczną do lekarza lub zapisać w pamięci telefonu lub tabletu. Należy pamiętać, że wynik samodzielnie wykonanego pomiaru nie powinien być podstawą do zmiany leków lub rozpoczęcia leczenia na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem. [/vc_toggle] [vc_toggle title="Czy rejestrator EKG jest dokładny?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Tak, rejestrator EKG jest dokładny, a dzięki obsługującej go aplikacji istnieje możliwość ustawienia czułości i częstotliwości pomiarowej. Jakość i wiarygodność pomiaru zależy jednak od jego prawidłowego wykonania. Z tego względu przed pierwszym użyciem rejestratora należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i bezwzględnie przestrzegać zapisanych w niej zasad. W prawidłowym wykonaniu samobadania pomocna jest również aplikacja na urządzenia mobilne, która m.in. kontroluje właściwe przyłożenie elektrod do ciała, informuje o nieprawidłowej pracy urządzenia lub problemie z komunikacją Bluetooth. Należy również pamiętać, że wynik pomiaru zależy od pracy samego urządzenia, dlatego wskazane jest przestrzeganie zasad jego przechowywania i konserwacji, a także przestrzeganie terminów niezbędnych przeglądów w autoryzowanym serwisie. Prawidłowo wykonane badanie przy pomocy Rejestratora EKG jest uznawane przez lekarzy jako wiarygodny test, mogący być podstawą diagnostyki pacjenta. [/vc_toggle] [vc_toggle title="Czy obsługa rejestratora EKG jest trudna?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Obsługa rejestratora EKG nie jest trudna, jednak wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia. Instrukcja jest w języku polskim, a zawarte w niej zasady użytkowania sprzętu są opisane jasnym i zrozumiałym językiem. W obsłudze rejestratora EKG ważną rolę odgrywa specjalna aplikacja na urządzenia mobilne, którą należy pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy Diagnosis. Aplikacja ta jest konieczna na każdym etapie wykonywania pomiaru rejestratorem. Oprócz rejestracji wyniku pomiaru i zapisania go w formie elektronicznego elektrokardiogramu aplikacja ułatwia obsługę samego urządzenia i wykonanie nim prawidłowego pomiaru. Przede wszystkim umożliwia ustawienie właściwych parametrów rejestratora, a także kontroluje prawidłowość przyłożenia elektrod do ciała. Zapoznanie się z instrukcją obsługi rejestratora EKG oraz skrupulatne przestrzeganie wymienionych w niej zasad użytkowania urządzenia powinno zapewnić jego łatwą i prawidłową obsługę. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do skontaktowania się z naszymi konsultantami, którzy dostępni są pod numerem infolinii: 800 703 011.[/vc_toggle] [vc_toggle title="Czy do obsługi rejestratora EKG wymagana jest aplikacja na telefon?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Tak, do obsługi rejestratora EKG wymagana jest aplikacja na telefon lub tablet. Jest to aplikacja specjalnie stworzona do rejestratora EKG firmy Istel. Oprogramowanie to nazywa się Istel ECG i jest przeznaczone na urządzenia mobilne (telefony lub tablety) z systemem Android, które posiadają funkcję obsługi systemu Bluetooth Low Energy (warunek konieczny!). Aplikacja jest niezbędna do obsługi rejestratora, ponieważ za jej pomocą można ustawić wszystkie niezbędne parametry urządzenia oraz parametry samego pomiaru np. jakość pomiaru, czy filtr przeciw zakłóceniowy sieci elektrycznej. Oprogramowanie pozwala także przeprowadzić prawidłowo badanie oraz otrzymać jego wyniki w formie elektronicznego elektrokardiogramu. Elektrokardiogram można obejrzeć na ekranie urządzenia mobilnego, zapisać w pamięci lub przesłać w formie pliku PDF na adres e-mail. Obsługa aplikacji Istel ECG jest dokładnie wytłumaczona w instrukcji obsługi rejestratora EKG. Aplikację oraz instrukcję można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej firmy Diagnosis. [/vc_toggle] [/vc_column] [vc_column width="1/2"] [vc_toggle title="Jakie funkcje ma aplikacja obsługująca rejestrator EKG?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Aplikacja Istel ECG obsługująca rejestrator EKG Istel HR-2000 jest niezbędna do prawidłowego wykonania pomiaru. Jest ona w języku polskim, a zasady jej obsługi można znaleźć w instrukcji załączonej do rejestratora. Do najważniejszych funkcji aplikacji należą:
 • Funkcja konfiguracji parametrów urządzenia oraz parametrów pomiaru (lokalizacja, jakość pomiaru, czułość elektrod, czas pomiaru)
 • Funkcja inicjowania pomiaru
 • Funkcja asystenta pomiaru (aplikacja kontroluje prawidłowość przyłożenia elektrod do skóry, która jest warunkiem koniecznym do wykonania badania)
 • Funkcja zapisu wyniku pomiaru w formie elektronicznego elektrokardiogramu
 • Funkcja przeglądania zapisanych pomiarów (historia pomiarów)
 • Funkcja eksportowania wyniku pomiaru w pliku PDF m.in. za pośrednictwem Gmail, E-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth
Aplikacja umożliwia zapisywanie danych z wielu rejestratorów EKG. Funkcja ta jest przydatna np. w przypadku, gdy aplikację obsługuje lekarz, który ma pod swoją opieką kilkoro pacjentów wykorzystujących domowy rejestrator EKG. [/vc_toggle] [vc_toggle title="Czy do aplikacji potrzebny jest telefon o konkretnych parametrach?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Tak, przed pobraniem i zainstalowaniem aplikacji Istel HR-2000 należy sprawdzić, czy urządzenie mobilne (może nim być telefon lub tablet) ma odpowiednie parametry do jej obsługi. Parametry te są wymienione w instrukcji obsługi rejestratora EKG. Przede wszystkim aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android w wersji 4.4 i wyższych. Dodatkowo niezbędne jest, aby urządzenie miało interfejs Bluetooth Low Energy, procesor klasy Qualcomm Snapdragon S4 lub wydajniejszy, pamięć o pojemności minimum 1 GB, a także było wyposażone w ekran o rozdzielczości minimum 540 x 960 pikseli. Rekomendowanymi urządzeniami do obsługi aplikacji Istel HR-2000 są m.in: telefony i tablety Samsung z serii Galaxy S - s4, s5 i s6, telefon Sony Xperia Aqua, Samsung A3, LG G2 Mini, LG G3, Samsung S4 Mini, Huawei P8 Lite, Huawei P9 Lite, tablet Teclast x98, Samsung Galaxy Note 2014 Edition 10.1, Galaxy Tab oraz Lenovo TAB 2 A8-50. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play lub bezpośrednio ze strony internetowej firmy Diagnosis. [/vc_toggle] [vc_toggle title="Czy wyniki pomiarów z rejestratora EKG są wiarygodne?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Tak, wyniki pomiarów z rejestratora EKG są wiarygodne i mogą być przekazane lekarzowi w celach diagnostycznych. Urządzenie mimo niewielkich rozmiarów oraz swojego przeznaczenia do użytku domowego działa na dokładnie takiej samej zasadzie jak profesjonalna aparatura EKG wykorzystywana w szpitalach i innych placówkach medycznych. Warto jednak pamiętać, że wynik zależy od prawidłowego przeprowadzenia pomiaru, a także od stanu technicznego urządzenia oraz warunków jego użytkowania. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby rejestrator EKG używać zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do urządzenia, a także przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących konserwacji oraz serwisowania. W szczególności należy zwrócić uwagę na środowisko, w jakim używane jest urządzenie, ponieważ działanie elektromagnetyczne innych urządzeń elektrycznych może zakłócać działanie rejestratora EKG. Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej jest również dokładnie opisana w instrukcji obsługi urządzenia. [/vc_toggle] [vc_toggle title="Czy rejestrator EKG wymaga przeglądów i konserwacji?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Rejestrator EKG jest niewielkim urządzeniem o prostej obudowie i równie prostej obsłudze. Jak każde zaawansowane urządzenie elektroniczne wymaga jednak regularnych przeglądów oraz odpowiedniej konserwacji, ponieważ to warunkuje jego prawidłowe działanie oraz zapewnia długą eksploatację. Sposób konserwacji urządzenia jest dokładnie opisany w instrukcji jego obsługi. Znajdują się w niej także wskazówki dotyczące samodzielnych przeglądów urządzenia, jakie powinno się przeprowadzać systematycznie. Ważnym elementem jest tutaj kontrola naładowania baterii na specjalnej kontrolce urządzenia i w razie potrzeby ich wymiana, ponieważ w przeciwnym razie rejestrator nie będzie prawidłowo działać. Zarówno sposoby konserwacji, jak i samodzielnych przeglądów są bardzo proste i nie wymagają dużego zaangażowania użytkownika. Warto je jednak przeprowadzać regularnie i w sposób właściwy, ponieważ niedostosowanie się do wytycznych w tym zakresie może grozić utratą gwarancji. W okresie gwarancji oraz po jej zakończeniu każde nieprawidłowe działanie urządzenia należy zgłosić do serwisu. [/vc_toggle] [vc_toggle title="Jak zasilany jest rejestrator EKG?" style="round_outline" color="juicy_pink" el_id="1476739475537-9381cd31-b7c0"]Rejestrator EKG jest niewielkich rozmiarów i do jego zasilania wystarczają dwie baterie 1,5V LR03/ AAA (małe paluszki). Dzięki takiej formie zasilania urządzenie może być bez przeszkód użyte w każdym miejscu, także tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Baterie zasilające rejestrator EKG powinny być dobrej jakości i wyprodukowane przez renomowanych producentów, ponieważ to gwarantuje ich długie, a także niezawodne działanie. Poziom naładowania baterii jest bardzo ważny dla prawidłowego działania rejestratora, dlatego trzeba go regularnie sprawdzać. Jest to bardzo łatwe, ponieważ urządzenie wyposażone jest w specjalną kontrolkę, znajdującą się na obudowie, której kolor oznacza poziom zużycia baterii. Dodatkowym ułatwieniem w kontroli poziomu naładowania baterii jest aplikacja obsługująca rejestrator EKG. W przypadku niskiego naładowania baterii uniemożliwiającego wykonanie pomiaru, pokazuje ona na ekranie urządzenia mobilnego komunikat, który powinien skłonić użytkownika do wymiany baterii na nowe. [/vc_toggle] [/vc_column] [/vc_row]

WARTO ZOBACZYĆ:

Interpretacja zapisów elektrokardiograficznych ISTEL HR-2000

Rejestrator EKG Istel HR-2000

NASZE FAQ


Dla kogo przeznaczony jest rejestrator EKG?

Rejestrator EKG jest urządzeniem medycznym do użytku domowego, który umożliwia pacjentowi samodzielne wykonanie badania elektrokardiograficznego serca. Badanie EKG pozwala wykryć wiele nieprawidłowości w pracy serca m.in. arytmię, zawał, chorobę wieńcową i wiele innych. Rejestrator EKG do użytku domowego działa na takiej samej zasadzie jak profesjonalne urządzenia szpitalne. Jego obsługę ułatwia specjalna aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala również przesłać wynik pomiaru w pliku PDF do lekarza np. za pośrednictwem poczty e-mail. Z tego względu urządzenie zalecane jest w szczególności dla osób z chorobami serca, dla których możliwość natychmiastowego wykonania badania EKG może być pomocna w szybkiej diagnozie wszelkich nieprawidłowości, także tych zagrażających życiu (diagnozę tę zawsze powinien postawić lekarz, któremu wynik badania można przesłać drogą elektroniczną!). Rejestrator EKG wskazany jest również dla osób starszych i niedołężnych o słabym sercu, dla których wizyta w placówce medycznej jest utrudniona lub niemożliwa. Urządzenia NIE POWINNY stosować osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca oraz uczulone na srebro, które jest składnikiem elektrod.


Na jakiej zasadzie działa rejestrator EKG?

Rejstrator EKG do użytku domowego działa na dokładnie takiej samej zasadzie jak profesjonalna aparatura używana w placówkach medycznych. Rejestrator bada funkcje elektryczne mięśnia sercowego przy pomocy elektrod mocowanych do ciała pacjenta. Elektrody te połączone są z urządzeniem zawierającym galwanometr, tworząc z nim razem obwód elektryczny. Galwanometr za pośrednictwem elektrod mierzy impulsy elektryczne wysyłane przez serce, które potem prezentowane są w formie graficznego wykresu. Aparatura EKG stosowana w szpitalach zwykle od razu drukuje tzw. elektrokardiogram. W przypadku domowego rejestratora EKG wynik pomiaru widoczny jest na ekranie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana specjalna aplikacja obsługująca urządzenie. Wynik ten można w prosty sposób wyeksportować do pliku PDF i przesłać drogą elektroniczną do lekarza lub zapisać w pamięci telefonu lub tabletu. Należy pamiętać, że wynik samodzielnie wykonanego pomiaru nie powinien być podstawą do zmiany leków lub rozpoczęcia leczenia na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem.


Czy rejestrator EKG jest dokładny?

Tak, rejestrator EKG jest dokładny, a dzięki obsługującej go aplikacji istnieje możliwość ustawienia czułości i częstotliwości pomiarowej. Jakość i wiarygodność pomiaru zależy jednak od jego prawidłowego wykonania. Z tego względu przed pierwszym użyciem rejestratora należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i bezwzględnie przestrzegać zapisanych w niej zasad. W prawidłowym wykonaniu samobadania pomocna jest również aplikacja na urządzenia mobilne, która m.in. kontroluje właściwe przyłożenie elektrod do ciała, informuje o nieprawidłowej pracy urządzenia lub problemie z komunikacją Bluetooth. Należy również pamiętać, że wynik pomiaru zależy od pracy samego urządzenia, dlatego wskazane jest przestrzeganie zasad jego przechowywania i konserwacji, a także przestrzeganie terminów niezbędnych przeglądów w autoryzowanym serwisie. Prawidłowo wykonane badanie przy pomocy Rejestratora EKG jest uznawane przez lekarzy jako wiarygodny test, mogący być podstawą diagnostyki pacjenta.


Czy obsługa rejestratora EKG jest trudna?

Obsługa rejestratora EKG nie jest trudna, jednak wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia. Instrukcja jest w języku polskim, a zawarte w niej zasady użytkowania sprzętu są opisane jasnym i zrozumiałym językiem. W obsłudze rejestratora EKG ważną rolę odgrywa specjalna aplikacja na urządzenia mobilne, którą należy pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy Diagnosis. Aplikacja ta jest konieczna na każdym etapie wykonywania pomiaru rejestratorem. Oprócz rejestracji wyniku pomiaru i zapisania go w formie elektronicznego elektrokardiogramu aplikacja ułatwia obsługę samego urządzenia i wykonanie nim prawidłowego pomiaru. Przede wszystkim umożliwia ustawienie właściwych parametrów rejestratora, a także kontroluje prawidłowość przyłożenia elektrod do ciała. Zapoznanie się z instrukcją obsługi rejestratora EKG oraz skrupulatne przestrzeganie wymienionych w niej zasad użytkowania urządzenia powinno zapewnić jego łatwą i prawidłową obsługę. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do skontaktowania się z naszymi konsultantami, którzy dostępni są pod numerem infolinii: 800 703 011.


Czy do obsługi rejestratora EKG wymagana jest aplikacja na telefon?

Tak, do obsługi rejestratora EKG wymagana jest aplikacja na telefon lub tablet. Jest to aplikacja specjalnie stworzona do rejestratora EKG firmy Istel. Oprogramowanie to nazywa się Istel ECG i jest przeznaczone na urządzenia mobilne (telefony lub tablety) z systemem Android, które posiadają funkcję obsługi systemu Bluetooth Low Energy (warunek konieczny!). Aplikacja jest niezbędna do obsługi rejestratora, ponieważ za jej pomocą można ustawić wszystkie niezbędne parametry urządzenia oraz parametry samego pomiaru np. jakość pomiaru, czy filtr przeciw zakłóceniowy sieci elektrycznej. Oprogramowanie pozwala także przeprowadzić prawidłowo badanie oraz otrzymać jego wyniki w formie elektronicznego elektrokardiogramu. Elektrokardiogram można obejrzeć na ekranie urządzenia mobilnego, zapisać w pamięci lub przesłać w formie pliku PDF na adres e-mail. Obsługa aplikacji Istel ECG jest dokładnie wytłumaczona w instrukcji obsługi rejestratora EKG. Aplikację oraz instrukcję można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej firmy Diagnosis.


Jakie funkcje ma aplikacja obsługująca rejestrator EKG?

Aplikacja Istel ECG obsługująca rejestrator EKG Istel HR-2000 jest niezbędna do prawidłowego wykonania pomiaru. Jest ona w języku polskim, a zasady jej obsługi można znaleźć w instrukcji załączonej do rejestratora. Do najważniejszych funkcji aplikacji należą:

 • Funkcja konfiguracji parametrów urządzenia oraz parametrów pomiaru (lokalizacja, jakość pomiaru, czułość elektrod, czas pomiaru)
 • Funkcja inicjowania pomiaru
 • Funkcja asystenta pomiaru (aplikacja kontroluje prawidłowość przyłożenia elektrod do skóry, która jest warunkiem koniecznym do wykonania badania)
 • Funkcja zapisu wyniku pomiaru w formie elektronicznego elektrokardiogramu
 • Funkcja przeglądania zapisanych pomiarów (historia pomiarów)
 • Funkcja eksportowania wyniku pomiaru w pliku PDF m.in. za pośrednictwem Gmail, E-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth

Aplikacja umożliwia zapisywanie danych z wielu rejestratorów EKG. Funkcja ta jest przydatna np. w przypadku, gdy aplikację obsługuje lekarz, który ma pod swoją opieką kilkoro pacjentów wykorzystujących domowy rejestrator EKG.


Czy do aplikacji potrzebny jest telefon o konkretnych parametrach?

Tak, przed pobraniem i zainstalowaniem aplikacji Istel HR-2000 należy sprawdzić, czy urządzenie mobilne (może nim być telefon lub tablet) ma odpowiednie parametry do jej obsługi. Parametry te są wymienione w instrukcji obsługi rejestratora EKG. Przede wszystkim aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android w wersji 4.4 i wyższych. Dodatkowo niezbędne jest, aby urządzenie miało interfejs Bluetooth Low Energy, procesor klasy Qualcomm Snapdragon S4 lub wydajniejszy, pamięć o pojemności minimum 1 GB, a także było wyposażone w ekran o rozdzielczości minimum 540 x 960 pikseli. Rekomendowanymi urządzeniami do obsługi aplikacji Istel HR-2000 są m.in: telefony i tablety Samsung z serii Galaxy S – s4, s5 i s6, telefon Sony Xperia Aqua, Samsung A3, LG G2 Mini, LG G3, Samsung S4 Mini, Huawei P8 Lite, Huawei P9 Lite, tablet Teclast x98, Samsung Galaxy Note 2014 Edition 10.1, Galaxy Tab oraz Lenovo TAB 2 A8-50. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play lub bezpośrednio ze strony internetowej firmy Diagnosis.


Czy wyniki pomiarów z rejestratora EKG są wiarygodne?

Tak, wyniki pomiarów z rejestratora EKG są wiarygodne i mogą być przekazane lekarzowi w celach diagnostycznych. Urządzenie mimo niewielkich rozmiarów oraz swojego przeznaczenia do użytku domowego działa na dokładnie takiej samej zasadzie jak profesjonalna aparatura EKG wykorzystywana w szpitalach i innych placówkach medycznych. Warto jednak pamiętać, że wynik zależy od prawidłowego przeprowadzenia pomiaru, a także od stanu technicznego urządzenia oraz warunków jego użytkowania. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby rejestrator EKG używać zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do urządzenia, a także przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących konserwacji oraz serwisowania. W szczególności należy zwrócić uwagę na środowisko, w jakim używane jest urządzenie, ponieważ działanie elektromagnetyczne innych urządzeń elektrycznych może zakłócać działanie rejestratora EKG. Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej jest również dokładnie opisana w instrukcji obsługi urządzenia.


Czy rejestrator EKG wymaga przeglądów i konserwacji?

Rejestrator EKG jest niewielkim urządzeniem o prostej obudowie i równie prostej obsłudze. Jak każde zaawansowane urządzenie elektroniczne wymaga jednak regularnych przeglądów oraz odpowiedniej konserwacji, ponieważ to warunkuje jego prawidłowe działanie oraz zapewnia długą eksploatację. Sposób konserwacji urządzenia jest dokładnie opisany w instrukcji jego obsługi. Znajdują się w niej także wskazówki dotyczące samodzielnych przeglądów urządzenia, jakie powinno się przeprowadzać systematycznie. Ważnym elementem jest tutaj kontrola naładowania baterii na specjalnej kontrolce urządzenia i w razie potrzeby ich wymiana, ponieważ w przeciwnym razie rejestrator nie będzie prawidłowo działać. Zarówno sposoby konserwacji, jak i samodzielnych przeglądów są bardzo proste i nie wymagają dużego zaangażowania użytkownika. Warto je jednak przeprowadzać regularnie i w sposób właściwy, ponieważ niedostosowanie się do wytycznych w tym zakresie może grozić utratą gwarancji. W okresie gwarancji oraz po jej zakończeniu każde nieprawidłowe działanie urządzenia należy zgłosić do serwisu.


Jak zasilany jest rejestrator EKG?

Rejestrator EKG jest niewielkich rozmiarów i do jego zasilania wystarczają dwie baterie 1,5V LR03/ AAA (małe paluszki). Dzięki takiej formie zasilania urządzenie może być bez przeszkód użyte w każdym miejscu, także tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Baterie zasilające rejestrator EKG powinny być dobrej jakości i wyprodukowane przez renomowanych producentów, ponieważ to gwarantuje ich długie, a także niezawodne działanie. Poziom naładowania baterii jest bardzo ważny dla prawidłowego działania rejestratora, dlatego trzeba go regularnie sprawdzać. Jest to bardzo łatwe, ponieważ urządzenie wyposażone jest w specjalną kontrolkę, znajdującą się na obudowie, której kolor oznacza poziom zużycia baterii. Dodatkowym ułatwieniem w kontroli poziomu naładowania baterii jest aplikacja obsługująca rejestrator EKG. W przypadku niskiego naładowania baterii uniemożliwiającego wykonanie pomiaru, pokazuje ona na ekranie urządzenia mobilnego komunikat, który powinien skłonić użytkownika do wymiany baterii na nowe.