Formularz zgłoszenia
usterki

 

W celu zgłoszenia usterki skontaktuj się z nami telefonicznie

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 

800 70 30 11 dla telefonów stacjonarnych połączenie bezpłatne 

+48 85 874 69 28  dla telefonów komórkowych

(koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

Adres serwisu głównego:

Diagnosis S.A. ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków,

 

Możesz również wypełnić poniższy formularz.Pola oznaczone gwiazdką [ * ] są obowiązkowe.

firma


imię i nazwisko *


miasto *


ulica *


kod pocztowy *


numer telefonu *


adres e-mail


data zakupu *


model urządzenia *


opis usterki *


Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania od Diagnosis S.A. informacji marketingowych o produktach i usługach Diagnosis S.A.

Wyrażam zgodę na wysyłanie przez spółkę Diagnosis S.A. z siedzibą w Białymstoku, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę Diagnosis S.A. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000431765 NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN z siedzibą w Białymstoku, przy ul. gen. W. Andersa 38A. 15-113 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.


potwierdź i wyślij

Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydujących o celach i sposobach ich wykorzystania, pozostaje Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zlecenia wykonania naprawy zakupionego u nas urządzenia, np. glukometru, ciśnieniomierza, termometru, irygatora, szczoteczki sonicznej, rejestratora ekg oraz w celach statystycznych i analitycznych związanych z badaniem rodzajów i liczby zgłaszanych awarii dotyczących konkretnych rodzajów oferowanych przez nas urządzeń.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się pod adresem diagnosis.pl/serwisurzadzen

Gwarancja od drzwi do drzwi

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia będącego na gwarancji zadzwoń pod bezpłatny numer 800 70 30 11 (niedostępny z tel. kom.) lub do serwisu: 85 874 69 28 i dokładnie opisz zaistniałą usterkę. Serwis ustala czy wymianie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element. Podaj sewisantowi szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu: (imię i nazwisko, adres odbioru paczki, nr telefonu), zapakuj sprzęt razem z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz kartą ZGŁOSZENIA USTERKI. Odebrany sprzęt jest naprawiany i odsyłany pod ten sam adres w terminie do 21 dni.

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów oznakowanych etykietą „Gwarancja od drzwi do drzwi”  1. Gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie udziela Diagnosis S.A. z siedzibą ul. gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok (zwana „Gwarantem”).
  2. Niniejsza karta określa warunki gwarancji od drzwi do drzwi, która jest gwarancją dodatkową i w żaden sposób nie ogranicza, ani nie uchyla gwarancji podstawowej udzielanej przez Gwaranta na podstawie odrębnej karty gwarancyjnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą stosuje się warunki gwarancji określone w podstawowej karcie gwarancyjnej, w tym okres gwarancyjny.
  3. Niniejszą gwarancją objęci są klienci indywidualni – konsumenci.
  4. Ochrona gwarancyjna dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

 Gwarancja od DRZWI do DRZWI

Dziękujemy! Twoja wiadomość
została wysłana