Glukometry

Glukometry z aplikacją na telefon – ułatwienie samokontroli oraz oszczędność czasu Życie osób z cukrzycą wymaga ciągłej samokontroli. Aplikacje na telefon/smartphone dla cukrzyka to ogromne ułatwienie codziennego funkcjonowania. Z powodzeniem zastępują papierowe dzienniczki, w których wszystkich zapisów dokonuje się ręcznie, oszczędzając diabetykom mnóstwo czasu. Chorujący na cukrzycę, chcący ułatwić sobie życie, z chęcią sięgają po nowoczesne rozwiązanie, jakim jest mobilna aplikacja. Umożliwia ona wygodną analizę wyników, ich zdalne przesyłanie oraz tworzenie raportów w formie PDF, które można pokazać lekarzowi podczas wizyty kontrolnej lub wysłać wcześniej przy użyciu poczty e-mail. Mobilne aplikacje dla cukrzyka ułatwiają więc kontrolę cukrzycy nie tylko Pacjentowi, ale także lekarzowi. Na podstawie czytelnych raportów jest on w stanie odpowiednio modyfikować leczenie. Wysyłanie raportów przy użyciu poczty e-mail jest szczególnie przydatne także w przypadku korzystania z mobilnej aplikacji dla cukrzyka przez ludzi młodych. Dzięki niej mogą na bieżąco wysyłać i konsultować wyniki pomiarów z opiekunem (np. rodzicem). Telefon posiada się zazwyczaj pod ręką, wiele osób się z nim nie rozstaje, w przeciwieństwie do dzienniczka papierowego, o którym łatwo zapomnieć. Regularne porównywanie odchyleń poziomów glukozy pozwala zapobiec wielu groźnym powikłaniom, dlatego nie należy bagatelizować roli samokontroli. Co każdy cukrzyk wiedzieć powinien i dlaczego sama kontrola glikemii to za mało? Cukrzyca to choroba, która grozi wieloma powikłaniami. Sama kontrola glikemii nie wystarczy, aby im zapobiec. Diabetyk powinien pamiętać także o utrzymaniu prawidłowej masy ciała, wartości ciśnienia, profilu lipidowego oraz kontroli temperatury kończyn. PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA– WSKAŹNIK BMI Otyłość to jeden z głównych wrogów cukrzycy. Utrzymanie prawidłowej masy ciała hamuje rozwój cukrzycy oraz pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu stężenia glukozy we krwi. Aby ocenić zagrożenie chorobami związanymi z cukrzycą duże znaczenie ma określenie wskaźnika BMI. Czym jest BMI? To wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie wzoru: Jak sprawdzić, czy wartość BMI mieści się w normie? > – 18,49 = niedowaga 18,5 – 24,99 = wartość prawidłowa 25 – 29,99 = nadwaga 30 – 34,99 = otyłość I stopnia 35 – 39,99 = otyłość II stopnia > 40 = otyłość III stopnia PRAWIDŁOWA WARTOŚĆ CIŚNIENIA U osób z nadwagą chorujących na cukrzycę stwierdza się częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego. Szacuje się, że problem ten dotyka prawie 50% chorych na cukrzycę typu 1 oraz ponad 60% chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego każdy diabetyk, poza regularną kontrolą masy ciała, powinien dokonywać regularnych pomiarów ciśnienia. Cele wyrównania ciśnienia tętniczego według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: — ciśnienie skurczowe: < 130 mm Hg; — ciśnienie rozkurczowe: < 80 mm Hg. U osób < 65 r.ż. rekomendowane jest utrzymywanie ciśnienia skurczowego w zakresie 120–129 mm Hg. U osób ≥ 65 r.ż. rekomendowane jest utrzymywanie ciśnienia skurczowego w zakresie 130–140 mm Hg. Temperatura Wzrost stężenia cukru we krwi u diabetyków wpływa na upośledzenie mechanizmów odpornościowych. Pacjenci mają wtedy skłonność do infekcji oraz gorączki, która utrudnia kontrolę metaboliczną cukrzycy. Podczas choroby diabetycy potrzebują częstszej samokontroli, aby utrzymać glikemię w normie. Organizm walczący z gorączką zaangażowany jest w walkę z wirusem, co często skutkuje przecukrzeniem. Kontrola temperatury zalecana jest zwłaszcza w przypadku odbiegających od normy wyników poziomy glukozy, aby określić przyczynę problemu, zareagować w porę oraz uniknąć powikłań, takich jak kwasica ketonowa. Podwyższona temperatura, będąca wynikiem infekcji, wyjaśnia również często przyspieszony puls u diabetyków.   PROFIL LIPIDOWY W leczeniu cukrzycy ważne jest także wyrównanie gospodarki lipidowej. Szacuje się, że zaburzenia lipidowe występują u około 10% osób z cukrzycą typu 1 i aż u 60–80% chorych na cukrzycę typu 2. U chorych na cukrzycę z nieprawidłowym profilem lipidowym częściej występują takie zaburzenia jak nefropatia i retinopatia cukrzycowa. Profil lipidowy należy wykonywać regularnie, by ustrzec się przed miażdżycą, zawałem lub udarem. Profil lipidowy (lipidogram) to badanie polegające na oznaczeniu nie tylko poziomu cholesterolu całkowitego, ale także jego frakcji LDL, HDL oraz trójglicerydów (triglicerydów) Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej u pacjentów z cukrzycą według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: — stężenie cholesterolu frakcji LDL: < 70 mg/dl (< 1,9 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 70–135 mg/dl (1,9–3,5 mmol/l) u osób z cukrzycą bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego; — stężenie LDL-C < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 100–200 mg/dl (2,6–5,2 mmol/l) u osób z cukrzycą wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego; — stężenie LDL-C < 115 mg/dl (3,0 mmol/l) u osób małego i umiarkowanego ryzyka sercowo naczyniowego (osoby < 40 r.ż. z cukrzycą typu 1 bez przewlekłych powikłań i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego); — stężenie cholesterolu „nie-HDL” < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) u osób z cukrzycą bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego; — stężenie cholesterolu „nie-HDL” < 130 mg/dl (3,4 mmol/l) u osób z cukrzycą wysokiego ryzyka; — stężenie cholesterolu „nie-HDL” < 145 mg/dl (3,7 mmol/l) u osób <40 r.ż. z cukrzycą typu 1 bez powikłań naczyniowych i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. — stężenie cholesterolu frakcji HDL: > 40 mg/dl (> 1,0 mmol/l) [dla kobiet wyższe o 10 mg/dl (o 0,275 mmol/l)]; — stężenie triglicerydów: < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l)   Badanie poziomu glukozy to jednak nadal główny element diagnostyki oraz monitorowania cukrzycy. Przeprowadzane regularnie pozwala zapobiegać epizodom hiperglikemii i hipoglikemii, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Pożądane poziomy glukozy (badanie przy użyciu glukometru): Przed posiłkiem 70-110 mg/dl Po posiłku 70-180 mg/dl Pomiar nieoznaczony 70-180 mg/dl   Regularna kontrola wszystkich powyższych parametrów może być niezwykle uciążliwa. Zapisywanie tylu danych w papierowym dzienniczku jest bardzo pracochłonne. Bez jego prowadzenia leczenie cukrzycy może się jednak okazać nieskuteczne. Dlatego warto skorzystać z alternatywy dla papierowego dzienniczka, jakim jest mobilna aplikacja dla cukrzyków. Istel Health – mobilna aplikacja dla cukrzyka, czyli wszystkie niezbędne dane na wyciągnięcie ręki Aplikacja mobilna dla cukrzyka ISTEL HEALTH pozwala na monitorowanie postępów w leczeniu cukrzycy. Dzięki funkcji Bluetooth umożliwia przesyłanie wyników pomiaru z glukometru Abra Smart BT bezpośrednio do aplikacji Istel Health. Co zyskasz stosując aplikację mobilną dla cukrzyka ISTEL Health? -> W prosty sposób ustawisz przydatne funkcje glukometru z poziomu aplikacji np.: pożądane poziomy glukozy, alarmy przypominające o konieczności wykonania pomiarów, zsynchronizujesz datę i godzinę -> Lepiej zinterpretujesz swoje wyniki dzięki kolorowym oznaczeniom pomiarów, a intuicyjne wykresy pomogą w obserwacji Twoich postępów leczenia -> Możesz przygotować przydatne lekarzowi raporty i udostępnić przed wizyta, bądź pokazać w trakcie wizyty, co pozwoli lekarzowi na sprawniejsze przeprowadzenie wizyty kontrolnej   Jak połączyć glukometr ABRA SMART BT z aplikacją? Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej ISTEL Health należy utworzyć nowy profil wpisując nazwę użytkownika oraz nadać swój indywidualny PIN. Pojawi się główne okno aplikacji, gdzie należy wybrać „Poziom glukozy” a następnie przycisk „Połącz”. Na wyświetlaczu glukometru pojawi się informacja z prośbą o wpisanie Kodu PIN. Znajduje się on na etykiecie na odwrocie glukometru. Jest to 6 ostatnich cyfr z numeru seryjnego (SN) po literze P, które należy wpisać i zaakceptować. Urządzenie rozpocznie łączenie z aplikacją. Następnie należy wybrać „Synchronizuj”, aby przesłać wyniki pomiarów z glukometru do aplikacji. Istel Health to nie tylko czytelne raporty poziomu glukozy. To aplikacja, w której Pacjent może ręcznie dodać wiele danych: - wynik pomiaru ciśnienia krwi - temperaturę ciała - wzrost oraz wagę, uzyskując wskaźnik BMI Aplikację Istel Health można pobrać bezpłatnie z Google Play lub APP Store.    

WARTO ZOBACZYĆ:

ABRA PRO

ABRA SMART BT

ABRA SMART BT

Glukometr z aplikacją mobilną - aplikacja dla cukrzyków - diabetyków

Aplikacja ISTEL HEALTH

Diagnostic GOLD CARE

Glukometry z aplikacją na telefon – ułatwienie samokontroli oraz oszczędność czasu

Życie osób z cukrzycą wymaga ciągłej samokontroli. Aplikacje na telefon/smartphone dla cukrzyka to ogromne ułatwienie codziennego funkcjonowania. Z powodzeniem zastępują papierowe dzienniczki, w których wszystkich zapisów dokonuje się ręcznie, oszczędzając diabetykom mnóstwo czasu.

Chorujący na cukrzycę, chcący ułatwić sobie życie, z chęcią sięgają po nowoczesne rozwiązanie, jakim jest mobilna aplikacja. Umożliwia ona wygodną analizę wyników, ich zdalne przesyłanie oraz tworzenie raportów w formie PDF, które można pokazać lekarzowi podczas wizyty kontrolnej lub wysłać wcześniej przy użyciu poczty e-mail.

Mobilne aplikacje dla cukrzyka ułatwiają więc kontrolę cukrzycy nie tylko Pacjentowi, ale także lekarzowi. Na podstawie czytelnych raportów jest on w stanie odpowiednio modyfikować leczenie.

Wysyłanie raportów przy użyciu poczty e-mail jest szczególnie przydatne także w przypadku korzystania z mobilnej aplikacji dla cukrzyka przez ludzi młodych. Dzięki niej mogą na bieżąco wysyłać i konsultować wyniki pomiarów z opiekunem (np. rodzicem).

Telefon posiada się zazwyczaj pod ręką, wiele osób się z nim nie rozstaje, w przeciwieństwie do dzienniczka papierowego, o którym łatwo zapomnieć. Regularne porównywanie odchyleń poziomów glukozy pozwala zapobiec wielu groźnym powikłaniom, dlatego nie należy bagatelizować roli samokontroli.

Co każdy cukrzyk wiedzieć powinien i dlaczego sama kontrola glikemii to za mało?

Cukrzyca to choroba, która grozi wieloma powikłaniami. Sama kontrola glikemii nie wystarczy, aby im zapobiec. Diabetyk powinien pamiętać także o utrzymaniu prawidłowej masy ciała, wartości ciśnienia, profilu lipidowego oraz kontroli temperatury kończyn.

PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA– WSKAŹNIK BMI

Otyłość to jeden z głównych wrogów cukrzycy. Utrzymanie prawidłowej masy ciała hamuje rozwój cukrzycy oraz pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu stężenia glukozy we krwi. Aby ocenić zagrożenie chorobami związanymi z cukrzycą duże znaczenie ma określenie wskaźnika BMI.

Czym jest BMI?

To wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie wzoru:

Jak sprawdzić, czy wartość BMI mieści się w normie?

> – 18,49 = niedowaga

18,5 – 24,99 = wartość prawidłowa

25 – 29,99 = nadwaga

30 – 34,99 = otyłość I stopnia

35 – 39,99 = otyłość II stopnia

> 40 = otyłość III stopnia

PRAWIDŁOWA WARTOŚĆ CIŚNIENIA

U osób z nadwagą chorujących na cukrzycę stwierdza się częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego.

Szacuje się, że problem ten dotyka prawie 50% chorych na cukrzycę typu 1 oraz ponad 60% chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego każdy diabetyk, poza regularną kontrolą masy ciała, powinien dokonywać regularnych pomiarów ciśnienia.

Cele wyrównania ciśnienia tętniczego według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:

— ciśnienie skurczowe: < 130 mm Hg;

— ciśnienie rozkurczowe: < 80 mm Hg.

U osób < 65 r.ż. rekomendowane jest utrzymywanie ciśnienia skurczowego w zakresie 120–129 mm Hg.

U osób ≥ 65 r.ż. rekomendowane jest utrzymywanie ciśnienia skurczowego w zakresie 130–140 mm Hg.

Temperatura

Wzrost stężenia cukru we krwi u diabetyków wpływa na upośledzenie mechanizmów odpornościowych. Pacjenci mają wtedy skłonność do infekcji oraz gorączki, która utrudnia kontrolę metaboliczną cukrzycy. Podczas choroby diabetycy potrzebują częstszej samokontroli, aby utrzymać glikemię w normie. Organizm walczący z gorączką zaangażowany jest w walkę z wirusem, co często skutkuje przecukrzeniem. Kontrola temperatury zalecana jest zwłaszcza w przypadku odbiegających od normy wyników poziomy glukozy, aby określić przyczynę problemu, zareagować w porę oraz uniknąć powikłań, takich jak kwasica ketonowa. Podwyższona temperatura, będąca wynikiem infekcji, wyjaśnia również często przyspieszony puls u diabetyków.

 

PROFIL LIPIDOWY

W leczeniu cukrzycy ważne jest także wyrównanie gospodarki lipidowej. Szacuje się, że zaburzenia lipidowe występują u około 10% osób z cukrzycą typu 1 i aż u 60–80% chorych na cukrzycę typu 2.

U chorych na cukrzycę z nieprawidłowym profilem lipidowym częściej występują takie zaburzenia jak nefropatia i retinopatia cukrzycowa.

Profil lipidowy należy wykonywać regularnie, by ustrzec się przed miażdżycą, zawałem lub udarem.

Profil lipidowy (lipidogram) to badanie polegające na oznaczeniu nie tylko poziomu cholesterolu całkowitego, ale także jego frakcji LDL, HDL oraz trójglicerydów (triglicerydów)

Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej u pacjentów z cukrzycą według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:

— stężenie cholesterolu frakcji LDL: < 70 mg/dl (< 1,9 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 70–135 mg/dl (1,9–3,5 mmol/l) u osób z cukrzycą bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego;

— stężenie LDL-C < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 100–200 mg/dl (2,6–5,2 mmol/l) u osób z cukrzycą wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego;

— stężenie LDL-C < 115 mg/dl (3,0 mmol/l) u osób małego i umiarkowanego ryzyka sercowo naczyniowego (osoby < 40 r.ż. z cukrzycą typu 1 bez przewlekłych powikłań i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego);

— stężenie cholesterolu „nie-HDL” < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) u osób z cukrzycą bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego;

— stężenie cholesterolu „nie-HDL” < 130 mg/dl (3,4 mmol/l) u osób z cukrzycą wysokiego ryzyka;

— stężenie cholesterolu „nie-HDL” < 145 mg/dl (3,7 mmol/l) u osób <40 r.ż. z cukrzycą typu 1 bez powikłań naczyniowych i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

— stężenie cholesterolu frakcji HDL: > 40 mg/dl (> 1,0 mmol/l) [dla kobiet wyższe o 10 mg/dl (o 0,275 mmol/l)];

— stężenie triglicerydów: < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l)

 

Badanie poziomu glukozy to jednak nadal główny element diagnostyki oraz monitorowania cukrzycy. Przeprowadzane regularnie pozwala zapobiegać epizodom hiperglikemii i hipoglikemii, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Pożądane poziomy glukozy (badanie przy użyciu glukometru):

Przed posiłkiem 70-110 mg/dl

Po posiłku 70-180 mg/dl

Pomiar nieoznaczony 70-180 mg/dl

 

Regularna kontrola wszystkich powyższych parametrów może być niezwykle uciążliwa. Zapisywanie tylu danych w papierowym dzienniczku jest bardzo pracochłonne. Bez jego prowadzenia leczenie cukrzycy może się jednak okazać nieskuteczne. Dlatego warto skorzystać z alternatywy dla papierowego dzienniczka, jakim jest mobilna aplikacja dla cukrzyków.

Istel Health – mobilna aplikacja dla cukrzyka, czyli wszystkie niezbędne dane na wyciągnięcie ręki

Aplikacja mobilna dla cukrzyka ISTEL HEALTH pozwala na monitorowanie postępów w leczeniu cukrzycy. Dzięki funkcji Bluetooth umożliwia przesyłanie wyników pomiaru z glukometru Abra Smart BT bezpośrednio do aplikacji Istel Health.

Co zyskasz stosując aplikację mobilną dla cukrzyka ISTEL Health?

-> W prosty sposób ustawisz przydatne funkcje glukometru z poziomu aplikacji np.: pożądane poziomy glukozy, alarmy przypominające o konieczności wykonania pomiarów, zsynchronizujesz datę i godzinę

-> Lepiej zinterpretujesz swoje wyniki dzięki kolorowym oznaczeniom pomiarów, a intuicyjne wykresy pomogą w obserwacji Twoich postępów leczenia

-> Możesz przygotować przydatne lekarzowi raporty i udostępnić przed wizyta, bądź pokazać w trakcie wizyty, co pozwoli lekarzowi na sprawniejsze przeprowadzenie wizyty kontrolnej

 

Jak połączyć glukometr ABRA SMART BT z aplikacją?

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej ISTEL Health należy utworzyć nowy profil wpisując nazwę użytkownika oraz nadać swój indywidualny PIN.

Pojawi się główne okno aplikacji, gdzie należy wybrać „Poziom glukozy” a następnie przycisk „Połącz”.

Na wyświetlaczu glukometru pojawi się informacja z prośbą o wpisanie Kodu PIN. Znajduje się on na etykiecie na odwrocie glukometru. Jest to 6 ostatnich cyfr z numeru seryjnego (SN) po literze P, które należy wpisać i zaakceptować.

Urządzenie rozpocznie łączenie z aplikacją. Następnie należy wybrać „Synchronizuj”, aby przesłać wyniki pomiarów z glukometru do aplikacji.

Istel Health to nie tylko czytelne raporty poziomu glukozy.

To aplikacja, w której Pacjent może ręcznie dodać wiele danych:

– wynik pomiaru ciśnienia krwi

– temperaturę ciała

– wzrost oraz wagę, uzyskując wskaźnik BMI

Aplikację Istel Health można pobrać bezpłatnie z Google Play lub APP Store.