PTK 2012
27.9.2012

W dniach 20-22 września 2012 odbył się w Poznaniu XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

To najważniejsze dla kardiologów spotkanie naukowe odbywało się w znanym z wcześniejszych lat Poznańskim Centrum Kongresowym, które zostało przebudowane i dostosowane do współczesnych potrzeb.

Kongres stał się miejscem przedstawienia i wymiany najnowszej wiedzy z ostatniego roku.

Bardzo szybki postęp w dziedzinie kardiologii, ale i w dziedzinach pokrewnych, sprawia ,że konieczna jest ścisła współpraca wielu specjalistów dla wypracowania decyzji w praktyce klinicznej.

Dlatego też wiodącym tematem podczas tegorocznego Kongresu były zagadnienia naukowe i praktyczne dla kardiologów, internistów oraz lekarzy innych specjalizacji mających styczność z problemami kardiologicznymi. Szeroko promowano konsultacje wielospecjalistyczne w ośrodkach kardiologiczno-kardiochirurgicznych w celu przedyskutowania optymalnego sposobu postępowania u chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

XIV Międzynarodowy Kongres PTK skupił przeszło 5 tys. lekarzy. W wystawie towarzyszącej Kongresowi uczestniczyło wiele firm farmaceutycznych, produkujących sprzęt oraz wydawnictw. 

Firma Diagnosis w trakcie spotkania przedstawiła nowatorskie, nieinwazyjne urządzenie do wykrywania dysfunkcji śródbłonka ,holter ciśnienia a także nowoczesne aparaty do pomiaru ciśnienia krwi. Na stoisku można było wykonać pomiar ciśnienia krwi a także poddać się badaniu oceny kondycji śródbłonka naczyniowego.

Sprzęt medyczny, który zaprezentowaliśmy spotkał się z dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród lekarzy ,jako urządzenia do profesjonalnego diagnozowania chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

846