PTK 2013
30.9.2013

W dniach  26-28.09  odbył się we Wrocławiu XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kongres skupił przeszło 5 tys.  lekarzy z całej Polski.

Tegoroczny Zjazd  PTK odbył się pod hasłem:  Niewydolność serca – od prewencji do interwencji. Wiele wykładów poświęcono  chorobom układu sercowo-naczyniowego, które mogą prowadzić do niewydolności serca. 

Podczas  Kongresu zaprezentowane zostały najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W  dokumencie jest kilka tematów, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ prezentują  nowe podejście do omawianych zagadnień. Ważną rzeczą jest ujednolicenie i podkreślenie celu terapeutycznego dla wszystkich chorych: należy dążyć do ciśnienia skurczowego między 130 a 140 mm Hg i ciśnienia rozkurczowego między 85 a 90 mm Hg. W wytycznych  poświęcono uwagę przydatności pomiarów  ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim. Choć podstawą  rozpoznania nadciśnienia tętniczego  pozostają pomiary gabinetowe, to wytyczne zalecają  regularne wykonywanie pomiarów w domu w celu potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia tętniczego, określenia typu nadciśnienia czy wykrycia epizodów niedociśnienia.  

W wystawie towarzyszącej Kongresowi uczestniczyło wiele firm farmaceutycznych, produkujących sprzęt oraz wydawnictw medycznych.

Firma Diagnosis w trakcie spotkania zaprezentowała  nowoczesne aparaty do pomiaru ciśnienia krwi AND,  a także holter ciśnienia.  Na naszym stoisku można było dokonać pomiaru ciśnienia krwi – z czego chętnie korzystali odwiedzający nas lekarze. 

Sprzęt medyczny, który zaprezentowaliśmy spotkał się z dużym uznaniem i zainteresowaniem środowiska lekarskiego.

978 977