XVI Kongres ESC Wiedeń
2.9.2007

175Sprawozdanie z wyjazdu na XVI Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Wiedeń 01-05.09.2007 r.) 

W dniach 01-05.09.2007 r. odbył się w Wiedniu największy i najważniejszy coroczny kongres medyczny – kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Zgromadził ponad 22000 specjalistów z dziedziny kardiologii, ponad 5600 wystawców oraz około 600 przedstawicieli prasy.Zaprezentowano 3501 doniesień naukowych. Prezentowane prace dotyczyły zarówno diagnostyki, jak i leczenia chorób układu krążenia. 

Tematem wiodącym tegorocznego kongresu była niewydolność serca. Omówiono wiele jej aspektów począwszy od epidemiologii, poprzez diagnostykę do terapii z uwzględnieniem nowych opcji terapeutycznych. Przedstawiono m. in. dotąd nie publikowane wyniki badania ALOFT (Aliskiren Observation of Heart Failure Treatment) oceniające wpływ nowego leku aliskirenu, bezpośredniego inhibitora reniny, na markery biochemiczne i echokardiograficzne w niewydolności serca. Badanie potwierdziło wysoką skuteczność aliskirenu w redukowaniu poziomu markerów i w poprawie wskaźników echokardiograficznych u osób z niewydolnością serca.

Podczas tzw „hot sessions”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, przedstawiono nie opublikowane wcześniej wyniki dużych badań klinicznych dotyczących ostrych zespołów (FINESE, PRAGUE 8, OASIS 5, GRACE), cukrzycy (ADVANCE), niewydolności serca (ALOFT), arytmii (PROSPECT) itp.  

Żywo dyskutowano problem stentów uwalniających leki (drug eluting stents – DES). Na podstawie wyników szwedzkiego rejestru SCAAR oraz rejestru GRACE można powiedzieć, że nie ma zwiększonego ryzyka zgonu wśród pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST (non-STEMI), którym założono stent DES w porównaniu do pacjentów z tej grupy, ale z klasycznym stentem. Inaczej rzecz wygląda, jeżeli chodzi o pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem ST. Wyniki ciągle trwającego badania GRACE, obejmującego dotąd 6600 pacjentów z 94 szpitali w 14 krajach, wykazały istotnie wyższą umieralność pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (STEMI) i stentem DES (8.6%) w porównaniu do pacjentów ze stentem BMS (1.6%). 

Nie uznano suplementacji witaminami z grupy B za metodę prewencji wtórnej w chorobach układu krążenia. Przeprowadzone w Norwegii badanie WENBIT nie udowodniło bowiem protekcyjnego wpływu związanego z obniżeniem poziomu homocysteiny w wyniku suplementacji kwasu foliowego oraz witaminy B6 i B12. Pomimo obniżenia poziomu homocysteiny o około 28% w grupie suplementacji nie uzyskano zmniejszenia częstości incydentów sercowo-naczyniowych. 

Przedstawiono nowe standardy dotyczące leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST, nadciśnienia tętniczego, wad zastawkowych a także podano nową definicję zawału serca.

Z ciekawostek kongresowych: kawa zwiększa ryzyko zawału nie zakończonego zgonem, ale tylko u osób wolno metabolizujących kofeinę, kawa chroni przed wystąpieniem cukrzycy typu 2; jedno jajko dziennie nie ma wpływu na zwiększenie ryzyka chorób serca (wyniki Nurses’ Health Study i Health professionals Follow-up Study), kwasy omega-3 mają wpływ antyarytmiczny, przeciwzakrzepowy, przeciwmiażdżycowy, przeciwzapalny, ponadto obniżają ciśnienie tętnicze krwi i poprawiają funkcje śródbłonka. 

W czasie trwania kongresu na stoisku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

 

Dr n. med. Jerzy Piwoński
Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa, 
ul. Alpejska 42