Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

drukuj

Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie użytkowała przez kilka miesięcy dobowy rejestrator ciśnienia tętniczego krwi TM 2430 A&D Medical Ltd. W tym czasie wykonano około 100 całodobowych rejestracji ciśnienia, a powyższy sprzęt pracował bezawaryjnie, z dużą precyzją pomiarów. W pełni potwierdziliśmy przydatność aparatu TM 2430 w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w warunkach ambulatoryjnych. Ponadto o wartości aparatu TM 2430 A&D Medical Ltd. świadczą odpowiednie certyfikatu American Association for Medical Instrumentation oraz British Hypertension Society.

Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
Kierownik Kliniki Kardiologii