Telerehabilitacja – skuteczne rozwiązanie? Czy to możliwe?

Telerehabilitacja – skuteczne rozwiązanie?

Rehabilitacja jest okresem bardzo wzmożonym, wymagającym od pacjenta ogromnego skupienia na wykonywanych ćwiczeniach. Dzieje się tak dlatego, że właśnie od zaangażowania i nastawienia pacjenta zależą efekty rehabilitacji. Czy telemedycyna może pomóc również w takich przypadkach?

Telemedycyna – nowość w leczeniu

Usługi telemedyczne to najnowocześniejsza forma leczenia. Umożliwiają diagnozę, leczenie, a także działania profilaktyczne i edukacyjne na odległość tzn. bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Dzięki telemedycynie, która obecnie bardzo szybko się rozwija, mogą nie tylko wyrównać się dysproporcje między miastem a wsią, ale również poprzez zmniejszenie liczby chorób w bardzo rozwiniętym stadium, może poprawić się komfort życia. Telemedycyna daje możliwości jakich do tej pory nie było. Telekonsultacje, telemonitoring, teleleczenie czy profilaktyka i edukacja na odległość są wielką szansą dla polskiego społeczeństwa.

Rehabilitacja – ważny element leczenia

To właśnie rehabilitacja lecznicza umożliwia odzyskanie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i/lub psychicznej. Działania te mają na celu odzyskanie zdolności sprzed choroby, a także powrót do zadowalającej jakości życia. Forma rehabilitacji dostosowana jest do możliwości pacjenta, dlatego też może odbywać się w warunkach: domowych (jeśli pacjent nie porusza się samodzielnie), ambulatoryjnych (jeśli pacjent porusza się samodzielnie), stacjonarnie (jeśli pacjent wymaga całodobowego nadzoru personelu medycznego), ośrodka (jeśli pacjent nie może być rehabilitowany w warunkach ambulatoryjnych, ale potrzebuje nadzoru personelu medycznego). To właśnie podczas rehabilitacji pacjent otrzymuje plan zabiegów fizjoterapeutycznych, a także ocenę obecnego stanu zdrowia. Podczas ustalania planu wykonywane są badania czynnościowe, które decydują o szczegółowym postępowaniu.

Telerehabilitacja – czy to możliwe?

Telemedycyna to również dobre rozwiązanie dla fizjoterapeutów i pacjentów korzystających z rehabilitacji. Niektórzy z nich nie chcą przebywać w ośrodkach, a ze względu na swój stan zdrowia nie mogą korzystać z rehabilitacji stacjonarnie. Usługi telemedyczne są niezwykle pomocne w takim przypadku. Fizjoterapeuta podczas telerehabilitacji instruuje pacjenta, jakie konkretne czynności ma wykonywać. Podczas całej konsultacji jest w stanie ocenić, czy pacjent wykonuje ćwiczenia prawidłowo i czy tym samym osiągnie oczekiwany rezultat. Mimo że telerehabilitacja odbywa się na odległość, przez co kontakt z pacjentem nie jest bezpośredni – nie obniża to jakości rehabilitacji. Takie rozwiązanie jest sporym ułatwieniem dla osób mieszkających daleko od jednostek medycznych.