Polityka jakości

Firma Diagnosis S.A pragnie  sprostać wymaganiom Klientów w zakresie najwyższej jakości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów medycznych a także wysokiego poziomu obsługi. Potwierdzeniem realizowania działań w tym zakresie jest wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg. normy EN ISO 13485:2012/AC:2012.

W wyniku przeprowadzonej przy udziale jednostki notyfikowanej oceny zgodności wytwarzanych wyrobów medycznych spełniających wymagania Dyrektywy dla wyrobów medycznych 93/42/EEC oraz Dyrektywy dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/EC, Diagnosis S.A. posiada prawo nadawania im znaku CE.

Diagnosis S.A dąży do tego, aby wytwarzane wyroby medyczne były powszechnie rozpoznawane i traktowane równorzędnie z innymi wiodącymi markami z branży farmaceutycznej.

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów oraz realizując zasadę ciągłego doskonalenia w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego oraz testów diagnostycznych celem firmy jest:

 • dostarczanie wyrobów zdobywających uznanie i spełniających wymagania Klientów oraz przepisów prawnych,
 • utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wyrobów,
 • wzrost konkurencyjności wyrobów medycznych oraz testów do diagnostyki in vitro,
 • wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

 • ciągłe doskonalenie jakości wyrobów oraz świadczonych usług,
 • analiza  potrzeb i oczekiwań  Klientów,
 • monitorowanie rynku w celu zbierania informacji oraz możliwości szybkiego reagowania w przypadku pojawiających się niekorzystnych informacji o wyrobach,
 • identyfikowanie i przestrzeganie wymagań prawnych, mających zastosowanie w organizacji oraz odnoszących się do wyrobów,
 • profesjonalną i szybką obsługę poprzez uruchomienie bezpłatnej infolinii, zapewnienie niezawodnego serwisu,
 • staranny dobór dostawców oferujących produkty o jakości odpowiadającej zarówno nam jak i naszym Klientom,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • okresowy przegląd przydatności przyjętej Polityki Jakości oraz wyznaczonych celów jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

 Certyfikaty do pobrania:

ISO 13485

IVD CE

MDD CE

Polityka Jakości znana jest wszystkim pracownikom a Zarząd oraz kierownictwo Diagnosis S.A są osobiście zaangażowani w realizację jej celów oraz odpowiadają za środki umożliwiające na spełnienie wymagań oraz ulepszanie i rozwój przyjętego systemu jakości.

Prezes Zarządu
Adam Mocarski

Białystok 2012.10.19 r. wyd. IV