Konferencja w Łodzi
20.10.2006

187W dniu 20.10.2006 r. firma DIAGNOSIS wzięła udział w I Konferencji Naukowo–Szkoleniowej „ Nowe kierunki w prewencji , diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży” pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi dr Jerzego Kropiwnickiego.

Konferencja odbyła się w Łodzi, jednym z wielu miast Polski, gdzie podstawowy problem zdrowotny i społeczny stanowią choroby układu krążenia.

Nadciśnienie tętnicze oraz otyłość wśród dzieci i młodzieży to coraz częściej występujący problem medyczny i przyczyna niepokoju nie tylko pediatrów. Wiele danych naukowych wskazuje, że zarówno nadciśnienie jak i otyłość rozpoczynające się w dzieciństwie utrzymują się również w wieku dorosłym.

Jednym z preferowanych aktualnie kierunków wczesnej profilaktyki kardiologicznej jest profilaktyka zmian subklinicznych obejmująca swym zasięgiem również dzieci i młodzież szkolną. Właśnie one stanowią najbardziej elastyczną i podatną na korzystne zmiany stylu życia grupę społeczną wśród której zasady zdrowego stylu należy wprowadzać jak najwcześniej.

 

Pomiary ciśnienia oraz masy i wysokości ciała należą do podstawowych, najprostszych oraz najtańszych, acz  niedocenianych metod wczesnej profilaktyki