Phare 2006
30.4.2006

198Diagnosis sp. z o.o. w dniu 30.04.2006r. zakończyła realizować projekt pod nazwą „Wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa Diagnosis sp. z o.o. poprzez wdrożenie informatycznych systemów wspomagania zarządzania”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przdsiębiorstw „Fundusz Dotacji Inwestycyjnych”.

Wdrożony system pozwolił na optymalizację kluczowych procesów zarządzania, usprawnił procesy podejmowania decyzji poprzez szybkie dostarczanie precyzyjnych informacji. Poprzez wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu przedsiębiorstwo usprawniło pracę przedstawicieli handlowych, dzięki czemu w radykalny sposób został podniesiony standard obsługi klienta. Wdrożony zintegrowany system informatyczny pozwolił na stworzenie efektywnej platformy biznesowej, na bazie której spółka Diagnosis opiera swój dalszy dynamiczny rozwój.