Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – 2004
18.11.2004

226Akcja, przebiegająca pod nazwą D-Day, czyli Don’t Smoke Day (Dzień bez Palenia), wzbudziła zainteresowanie i została spopularyzowana w innych środkach masowego przekazu. 

 Badania opinii publicznej przeprowadzone w trzy miesiące później wykazały, że 10% osób palących, które odpowiedziały na apel Smitha, nadal nie pali. Idea akcji została podchwycona przez Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem (American Cancer Society) i od 1977 roku rozpowszechniana pod hasłem Great American Smokeout (Amerykański Dzień bez Tytoniu). 

Pomysł akcji wspierającej osoby, które pragną rzucić palenie, powielono w wielu krajach. W każdym z nich akcja okazała się jedną z najbardziej skutecznych form promocji zdrowia.Co roku w tym czasie miliony palaczy na całym świecie powstrzymują się od palenia tytoniu. 

Głównym celem akcji jest zapewnienie osobom, chcącym rzucić palenie odpowiednich warunków, zachęty i pomocy w realizacji podjętej decyzji. Skuteczność akcji jest zwiększana poprzez włączenie do jej realizacji wielu różnorodnych organizacji, stowarzyszeń, związków, jak i ogółu społeczności, szczególnie lokalnych — słowem wszystkich tych, którzy pragną przyczynić się do rozpropagowania mody na zdrowy tryb życia. W ramach akcji zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem m.in. poprzez organizację masowych imprez plenerowych, happeningów i mityngów w ogólnodostępnych miejscach publicznych. 
 
Jest to także świetna okazja do przeprowadzenia różnych akcji pro-zdrowotnych o charakterze edukacyjnym, mających na celu podniesienie wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki i ochrony zdrowia. 

Zdjęcia przedstawiają akcję bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi ,zorganizowaną 18 listopada 2004 z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu przez Instytutu Kardiologii.  Akcja miała miejsce w hipermarkecie King-Cross-Geant w Warszawie