Formularz
zgłoszeniowy

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższego formularza w celu wzięcia udziału w konkursie.


Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydujących o celach i sposobach ich wykorzystania, pozostaje Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: nawiązywania kontaktów związanych z realizacją konkursu i wysyłką nagród gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych; rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa; umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń;

Pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się pod adresem https://diagnosis.pl/obowiazek-informacyjny-dotyczacy-konkursow


DIAGNOSIS S.A.
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod umerem: 0000431765 Numer Identyfikacji Podatkowej: 542-27-65-590 Kapitał zakładowy: 603.000 PLNADRES

ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok

E-MAIL

diagnosis@diagnosis.pl


TELEFON

+48 85 732 22 34
+48 85 732 40 99

FAX

+48 85 732 46 22
+48 601 52 95 36Dziękujemy! Twoja wiadomość
została wysłana