Diagnosis sponsorem kursu dla pielęgniarek
21.4.2009

Firma Diagnosis wspólnie z Polską Federacją Edukacji w Diabetologii wspiera rozwój wiedzy osób zajmujących się edukacją chorych na cukrzycę. Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
w zakresie „Poradnictwo dietetyczne”

Planowany czas trwania kursu:
I sesja: 07-11.09.2009r.
II sesja: 05-09.10.2009r.
III sesja 02-06.11.2009r.

Program ogólny

  1. Podstawy dietetyki 
  2. żywienie człowieka zdrowego 
  3. żywienie człowieka chorego 
  4. żywienie niemowląt i dzieci 

Kryteria kwalifikacji do kursu może przystąpić pielęgniarka/położna, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu 
  2. posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie 
  3. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia (członkostwo w Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii ).

Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie analizy złożonej dokumentacji.

Dokumenty proszę składać na poniższy adres:

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Poradnia Diabetologiczna, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel. (0-22)815-70-96, Fax. (0-22) 815-12-32

pełna informacja na stronie:
www.pfed.org.pl

lub w załączeniu:

filetype_pdf