Akademia Medyczna w Gdańsku

drukuj

W związku z prośbą o przedstawienie opinii na temat sprzętu, którego dystrybutorem jest firma Diagnosis, używanego w programach badawczych i usługowych realizowanych przez Katedrę Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku informuję, że od dwóch lat intensywnie użytkujemy aparaty do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz od siedmiu lat dwóch modeli ciśnieniomierzy firmy AND (Nr 767 i Nr 787), które otrzymały odpowiednie certyfikaty American Association for Medical Instrumentation oraz British Hypertension Society. Aparaty te były i są używane w ogólnopolskich badaniach epidemiologicznych oraz dużych programach przesiewowych realizowanych przez nasz zespół na Pomorzu m.in. w programach SOPKARD, GDYNIAKARD, POLSKI PROJEKT 400 MIAST.

 

Stwierdzam, iż powyższy sprzęt pracował bezawaryjnie, jest wysokiej jakości, zaś badania przeprowadzone z jego wykorzystaniem zostały podsumowane i opublikowane na krajowych i międzynarodowych zjazdach oraz w fachowym piśmiennictwie naukowym.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wyrzykowski
Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii