Monar

drukuj

Poradnia powstała w 1998 roku, kiedy w Warszawie wzrosła liczba osób używajacych palonej heroiny, nie działał także środowiskowy program harm reduction. istniejące poradnie realizowały programy terapii ambulatorujnej w miejscu lokalizacji placówki. Bliskość Dworca Centralnego, miejsca spotkań osób używających narkotyków przyjmownych dożylnie, powodowała częste ich wizyty w ówczesnej siedzibie MONAR przy ul. Hożej 57.

Jagoda Władoń i Adam Nyk (pracownicy Zarządu) zaczęli najpierw nieformalnie pomagać zgłaszającym się pacjentom, potem w ciągu roku zorganizowali poradnię i zarejestrowali NZOZ. Najważniejsze osiągnięcia to nominacja autorskiego programu AlternativeDance do Europejskiej Nagrody Terapeutycznej w roku 2004

Misja organizacji:

Zwiększenie dostępności ofert pomocy terapeutycznej osobom uzywającym substancji psychoaktywnych z terenu Warszawy poprzez indywidualną i grupową terapię ambulatoryjną osób uzależnionych od narkotyków, terapię środowiskową, programy redukcji szkód w środowisku osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych drogą dożylną, program AlternativeDance (ograniczanie szkód zdrowotnych i edukacja prozdrowotna w środowiskach klubowych i innych miejscach spotkań warszawskiej młodzieży), terapię rodzin osób uzależnionych i in.

 

Adres:
ul. Hoża 57
Śródmieście
00-681 Warszawa
telefon: (0-22) 621-13-59
fax: (0-22) 622-00-10

 

www.monar.org