Walidacja kliniczna aparatury medycznej

drukuj

Warunkiem koniecznym do wykorzystania na szeroką skalę aparatów elektronicznych do mierzenie ciśnienia tętniczego w warunkach domowych i ambulatoryjnych jest wiarygodność pomiaru. 
Ostatnie stanowisko ESH – Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego  jednoznacznie wskazuje, że elektroniczne urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną, powinny być poddane odpowiednim procedurom walidacyjnym.

Ciśnieniomierze elektroniczne do samodzielnych pomiarów oraz Ambulatoryjne Dobowe Rejestratory Ciśnienia firmy A&D Medical  są jednymi z nielicznych, które przeszły pomyślnie takie testy, zgodnie amerykańskimi i europejskimi protokołami badawczymi. – The Association for the Advancement of Medical Instrumentation * (international protocol) , British Hypertension Society * (BHS protocol), European Society of Hypertension (ESH protocol). 

 

Aparaty A&D posiadają klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy i uzyskały najwyższą ocenę dokładności pomiaru – A/A, co w praktyce oznacza, że maksymalny błąd pomiaru wynosi:

ciśnienia krwi +/- 3 mmHg
pulsu +/- 5%

Dzięki temu lekarze i ich pacjenci mają pewność bardzo dokładnego pomiaru ciśnienia i pulsu w warunkach domowych oraz ambulatoryjnych.

walidacja kliniczna UA-704 
walidacja kliniczna UA-705 
walidacja kliniczna UA-767 
walidacja kliniczna UA-631/UA-779 
walidacja kliniczna UA-767 plus 
walidacja kliniczna UA-774 
walidacja kliniczna UA-787
walidacja kliniczna TM 2655 P 
walidacja kliniczna TM-2430 
walidacja kliniczna Diagnostic HPL 300

  • O,BrienE., Waeber b., Parati G., Staessen J., Myers M.G.: European Society of Hypertension  recommendations on blood pressure measuring. BMJ, 2001; 322: 532-536
  • Association for the Advancement of Medical Instrumentation. American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers. ANSI/AAMI SP10 – 1993 Arlington, VA, AAMI, 1993
  • O’Brien E, Waeber B., Parati G.,Staessen : ESH recommendations on blood pressure measuring devices. BMJ,2001;322:532-536
  • „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym”. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2003. Nadciśnienie Tętnicze, 2003, tom 7, Suplement A, A1-A21, na str. A19