Wymiana filtra powietrza w inhalatorach DIAGNOSTIC P1 Plus, Econstellation Plus, Kids

SCHEMAT wymiany filtra powietrza w inhalatorach DIAGNOSTIC P1 Plus, Econstellation Plus, Kids.

Urządzenie wyposażone jest w filtr, który eliminuje nieczystości powietrza zasysanego przez kompresor. Okresowo, albo jeżeli urządzenie nie działa skutecznie, należy sprawdzać stan filtra; jeżeli jest bardzo brudny, należy go wymienić.

KROK 1
Zdjąć zatyczkę komory filtra.

20170123_124931

 

KROK 2
Wyjąć filtr powietrza do tego celu można użyć np.:
szczypczyków, pęsety, igły lub wykałaczki, itp.

20170123_125040

 

KROK 3
Włożyć nowy filtr powietrza do komory filtra

20170123_125140

 

KROK 4
Zamknąć zatyczkę komory filtra.20170123_125207

UWAGA
Nie należy umieszczać filtra w miejscu innym niż na zdjęciu.