Diagnostyka układu pokarmowego

Proponujemy domowe testy diagnostyczne przeznaczone do wykrycia krwi utajonej w kale (co stanowi objaw raka jelita grubego) oraz na obecność we krwi przeciwciał anty-Helicobacter pylori. Jest on pomocny w początkowym diagnozowaniu schorzeń układu pokarmowego. Samodzielne wykonywanie badań w domu umożliwia wczesne wykrycie choroby i szybsze podjęcie leczenia. Łatwość użycia oraz interpretacji wyniku pozwala na jednoznaczne określenie, czy dana osoba jest chora, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pozytywnego wyniku lub sytuacji, w której wynik był negatywny, ale dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem

WARTO ZOBACZYĆ:

HelicobacterPylori – zakażenia układu pokarmowego

HemoActive – profilaktyka chorób jelita grubego

Proponujemy domowe testy diagnostyczne przeznaczone do wykrycia krwi utajonej w kale (co stanowi objaw raka jelita grubego) oraz na obecność we krwi przeciwciał anty-Helicobacter pylori. Jest on pomocny w początkowym diagnozowaniu schorzeń układu pokarmowego. Samodzielne wykonywanie badań w domu umożliwia wczesne wykrycie choroby i szybsze podjęcie leczenia. Łatwość użycia oraz interpretacji wyniku pozwala na jednoznaczne określenie, czy dana osoba jest chora, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pozytywnego wyniku lub sytuacji, w której wynik był negatywny, ale dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem