kup produkty w sklepie
zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Vitam – strumieniowy test ciążowy o czułości 10 mIU/ml

Vitam Test ciążowy strumieniowy na obecność hCG w moczu jest szybkim testem ciążowym, który łatwo można wykonać samodzielnie. Test wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej (hCG) już przy stężeniu 10 mIU/ml, która pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży. Wyrób przeznaczony jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Wyrób medyczny do samokontroli. Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest hormonem wytwarzanym przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu i jest wydalany w moczu. Test ciążowy zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem. W momencie umieszczenia próbki moczu na końcówce absorbującej, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez membranę. Z chwilą gdy hCG w próbce dotrze do obszaru membrany, w którym zachodzi reakcja, pojawi się kolorowa linia. Brak obecności kolorowej linii w stresie testowej (T) wskazuje na negatywny wynik testu. W ramach procedury kontrolnej, jeżeli test został przeprowadzony prawidłowo, w strefie kontrolnej testu (C) pojawi się kolorowa linia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU TESTOWEGO

 1. Opakowanie foliowe wewnątrz którego znajduje się 1 test strumieniowy oraz pochłaniacz wilgoci.

UWAGA! Pochłaniacz wilgoci służy wyłącznie w celu zabezpieczenia testu w czasie przechowywania i nie jest stosowany w badaniu.

 1. Instrukcja użycia.

CO JESZCZE BĘDZIE POTRZEBNE?

Do przeprowadzenia testu potrzebny będzie zegarek lub stoper (nie jest dołączony do zestawu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Zestaw służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
 2. Wyrzuć po użyciu. Test może być użyty tylko raz.
 3. Nie używać zestawu po upływie daty ważności.
 4. Nie wykonuj testu, jeżeli torebka foliowa jest dziurawa lub nie jest szczelnie zamknięta.
 5. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent i podmiot prowadzący reklamę: Diagnosis S.A.

Dodatkowe informacje

 1. Jak w przypadku każdej procedury diagnostycznej, potwierdzenie istnienia ciąży powinno być dokonane przez lekarza po zapoznaniu się ze wszystkimi badaniami klinicznymi i laboratoryjnymi.
 2. Jeżeli próbka moczu jest zbyt rozcieńczona (tzn. ma mały ciężar właściwy), może nie zawierać wystarczającej ilości hCG. Jeżeli nadal podejrzewa się wystąpienie ciąży, należy po 48 godzinach pobrać kolejną próbkę moczu i wykonać test ponownie.
 3. Niska koncentracja hCG może we wczesnej fazie ciąży dawać wynik negatywny. W takim przypadku należy po minimum 48 godzinach pobrać kolejną próbkę moczu i poddać ją badaniu.
 4. Podwyższony poziom hCG może być spowodowany kilkoma czynnikami innymi niż ciąża. Dlatego też obecność hCG w próbce moczu nie może być wykorzystana do stwierdzenia ciąży, chyba że inne czynniki zostały wcześniej wykluczone.
 5. Nie jest możliwe odróżnienie prawidłowej ciąży od ciąży pozamacicznej tylko w oparciu o badania poziomu hCG. Samoistne poronienie także może powodować błędną interpretację wyników badania.
 6. Leczenie niepłodności oparte na hCG może także dawać fałszywe wyniki. Należy skonsultować się z lekarzem.
 7. Test służy wyłącznie do oceny jakościowej. Nie jest przeznaczony do określenia ilościowego stężenia hCG.
 8. Wyrób przeznaczony jest tylko do badania moczu u ludzi.
 9. Zanieczyszczona próbka moczu lub niektóre substancje zakłócające mogą powodować fałszywy wynik.
 10. Zanieczyszczony test lub błędna procedura postępowaniamogą powodować fałszywy wynik.
 1. Różnica między liniami kontrolnymi dwóch testów jest znaczna. Czy stanowi to problem?
Nie. Różnice koloru linii kontrolnej nie wypływają na wynik badania.
 1. Czy wynik badania można interpretować po czasie dłuższym niż 5 minut?
Nie. Wynik należy odczytać w ciągu 5 minut. Pomimo, że wynik pozytywny testu nie powinien zmienić się przez kilka dni, to wynik negatywny może zmienić się w fałszywie pozytywny już po kilku minutach po upływie zalecanego czasu odczytu wyników, co będzie oznaczać nieprawidłowy odczyt. Zaleca się aby zawsze odczytywać wynik w ciągu 5 minut od wykonania badania, a następnie wyrzucić zużyty test, aby uniknąć błędnej interpretacji wyniku.
 1. W obszarze testowym, w trakcie trwania badania, pojawił się różowy kolor tła i pionowe czarne smugi. Czy stanowi to problem?
Nie. Każda próbka moczu będzie różnić się pod względem składu chemicznego, a także różna może być wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym przeprowadzane jest badanie. Takie zmiany warunków fizycznych mogą powodować powstanie poziomych smug i/lub różowego koloru tła, lecz nie ma to wpływu na wyniki. Jeżeli pasek kontrolny pojawia się w ciągu pięciu minut oznacza to, że test działa prawidłowo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.