Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków

drukuj

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku jest organizacją pozarządową skupiającą w swoich szeregach osoby chore na cukrzycę oraz inne, uznające jego cele i zasady działania. Stowarzyszenie funkcjonuje od 20 lat, realizuje swoje statutowe cele poprzez informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną i wydawniczą kampanię społeczną dotyczącą różnych zagadnień związanych z edukacją w cukrzycy, poradnictwem psychologicznym, opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych z powodu tej choroby.

 

Podlaskie Stowarzyszeni Diabetyków:
– prowadzi Wszechnicę Diabetologiczno-Rehabilitacyjną
– realizuje własne filmy dotyczące cukrzycy i życia z chorobą
– jest wydawcą magazynu „Cukrzyca a Zdrowie” oraz „Echo Życia”
– organizuje Czwartkowe Obiady u Diabetyków 
– umożliwia stałe konsultacje edukacyjno-informacyjne
– organizuje prelekcje i szkolenia w zakresie profilaktyki powikłań cukrzycy
– prowadzi akcję bezpłatnego wydawania glukometrów
– prowadzi gabinet rehabilitacyjny
– zapewnia Członkom Stowarzyszenia sprzęt diagnostyczny

  www.cukrzycaazdrowie.pl