Zakażenie bakterią Helicobacter pylori

165Bakteria Helicobacter pylori (H. pylori), została odkryta stosunkowo niedawno, bo w 1983 roku, przez australijskich badaczy Warrena i Marshalla. Komitet Nagrody Nobla w Karolinska Institutet postanowił, że Nagrodę Nobla za rok 2005 w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymają wspólnie: Barry J. Marshall i J. Robin Warren za odkrycie “bakterii Helicobacter pylori i jej znaczenia dla rozwoju zapalenia żołądka i dwunastnicy”.

Produkt, który może Cię zainteresować: Prywatne: HelicobacterPylori – zakażenia układu pokarmowego
Co to jest H. pylori? Helicobacter pylori (H. pylori) jest bakterią przypominającą kształtem Jaki jest sposób działania testu? HelicobacterPylori Test Diago-HP ma na celu wykazanie Co należy zrobić w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania? Test ma za zadanie tylko Jak długo należy czekać, aby odczytać wynik? Wynik musi być odczytany dokładnie Należy pamiętać, że wykonanie testu HelicobacterPylori jest jedynie wstępnym etapem diagnostyki schorzeń układu Interpretacja wyniku testu: Wynik testu pozytywny – oznacza to, że w próbce krwi są obecne Wynik testu negatywny –  oznacza to, że w próbce krwi nie są obecne specyficzne przeciwciała anty Nie należy odczytywać wyniku testu po upływie 15 minut ponieważ w teście nadal zachodz Zawartość opakowania testu : płytka testową i pipeta fiolka roztworu testuj jałowa igła automatyczna do nakłucia palca wacik nasączony alkoholem...

Co to jest Helicobacter pylori ?
H. pylori jest podłużną bakterią o długości zaledwie kilku mikronów zakończoną kilkoma (2-6) pojedynczymi rzęskami. Bakteria osiedla się tylko na powierzchni błony śluzowej wyściełającej żołądek lub na błonie śluzowej dwunastnicy albo przełyku, jeżeli z jakiś powodów nabłonek błony śluzowej tych miejsc upodobnił się do żołądkowego. Żyje pod śluzem pokrywającym błonę śluzową w warunkach małej dostępności tlenu. Wykazuje niezwykłą ruchliwość, także w gęstym śluzie. Ruchliwość tę zawdzięcza głównie aktywnym ruchom rzęsków.
Charakterystyczną cechą H. pylori jest wytwarzanie przez nią w dużych ilościach pewnego enzymu, nazywanego ureazą, pobudzającego chemiczne rozkładanie mocznika. W ten sposób bakteria zobojętnia żrący kwas żołądkowy i może sobie zapewnić przeżycie w niekorzystnym środowisku. Stwierdzenie produktów tej reakcji jest jednym z podstawowych sposobów wykrycia bakterii.

Produkt, który może Cię zainteresować: Prywatne: HemoActive – profilaktyka chorób jelita grubego
DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ TEST NA KREW UTAJONĄ W KALE? Choroby układu pokarmowego Wykonanie testu HemoActive nie wymaga stosowania specjalnej diety ani zbierania kału. Aby go przeprowadzi Interpretacja wyniku: Jeśli jest obecna krew w kale, w ciągu 2 minut test Każde opakowanie zawiera 5 bibułek testowych w szczelnym opakowaniu, proszek kontrolny w foliowym Test HemoActive nie zastępuje porady lekarskiej i regularnych badań lekarskich. Może on wskazać potrzebę przeprowadzenia OSTRZEŻENIE: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu zawartości saszetki z proszkiem kontrolnym. Je...
Helicobacter pylori – zakażenie
Ocenia się, że zakażenie H.pylori dotyczy ponad połowy ludzi na całym świecie. W wysokorozwiniętych państwach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej dotyczy ono jedynie 20 – 40% populacji, natomiast w krajach rozwijających się zakażenie to jest bardziej powszechne.
W Polsce częstość zakażenia jest również wysoka, ocenia się ją na 60 – 80% całej populacji. Zakażenie H. pylori występuje jedynie u ludzi i jest niezwykle rozpowszechnione.

Do zakażenia dochodzi najczęściej we wczesnym dzieciństwie. Źródłem bakterii jest często matka. Drobnoustrój mogą pozostawać w żołądku do końca życia pacjenta. Bakterie mogą utrzymywać się wewnątrz żołądka i mnożyć się w nim przez wiele dziesiątków lat.  Zakażenie jest zazwyczaj bezobjawowe, lecz może prowadzić do choroby wrzodowej. Zakażeniu u dzieci sprzyja niedożywienie i niedobór w diecie witamin.

 

Główną drogą zakażenia H. pylori są wydzieliny i wydaliny. Zarazki mogą być obecne na przykład w ślinie i kale. W warunkach niesprzyjających H. pylori może przyjąć postać przetrwalnikową. Wygląda wtedy jak mała kulka i nie jest aktywny. W sprzyjających warunkach postać przetrwalnikowa zmienia się ponownie w aktywną bakterię. Można z pewnym przybliżeniem przyjąć, że częstość zakażenia odpowiada ogólnej higienie w danym środowisku. Im lepsze warunki higieniczne, tym mniejsza częstość zakażenia

 

Helicobacter pylori a wrzody żołądka i dwunastnicy
H. pylori wywołuje: 90% wrzodów dwunastnicy i 80% wrzodów żołądka. Robin Warren jak, pierwszy ustalił, że zakażenie H. pylori zawsze wiąże się ze stanem zapalnym błony śluzowej żołądka w miejscu kolonizacji bakterii. Początkowo bakterie przebywają w dolnej (odźwiernika) części żołądka. Wywołany zakażeniem H. pylori przewlekły stan zapalny dolnej części żołądka wzmaga wydzielanie kwasu solnego przez zdrową, górną część narządu. Stwarza to warunki do rozwoju wrzodów trawiennych w górnej zabezpieczonej przed atakiem kwasu dwunastnicy.

Choć u większości osób zakażenie przebiega bezobjawowo, 10-15% zakażonych w pewnym okresie życia będzie cierpieć na chorobę wrzodową. Wrzody trawienne powstają częściej w dwunastnicy niż w żołądku i mogą prowadzić do poważnych powikłań, jak krwawienia z wrzodu i przebicie ściany żołądka.

 

Helicobacter pylori – skutk i zakażenia
Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy
Choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka
Rak żołądka
Chłoniak żołądka
Choroba refluksowa przełyku
Choroba Menetriera

 

U osób zakażonych H. pylori częściej powstaje rak żołądka. Dlatego Helicobacter pylori uznano za czynnik o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Bakteria powoduje przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka, który może być pierwszym krokiem na drodze wiodącej w kierunku rozwoju tego nowotworu.

 

Helicobacter pylori – diagnostyka zakażenia

Testy inwazyjne: 

  • test ureazowy – wymaga wykonania gastroskopii, jego interpretacja może być czasem dość subiektywna.
  • badanie histologiczne wycinków – wymaga wykonania gastroskopii i dodatkowo badania mikroskopowego pobranych wycinków. Podnosi to koszty badania.
  • badania mikrobiologiczne (posiewy)- nie są rutynowo stosowane z uwagi na bardzo duże trudności w hodowli tej bakterii.

 

Testy nieinwazyjne: 

  • badania serologiczne – badania krwi na obecność przeciwciał odpornościowych przeciwciał H.pylori. Przeciwciała są obecne we krwi przez kilka lat po zakażeniu.
  • Test oddechowy – badany spożywa napój zawierający znakowany mocznik. Jeśli w żołądku znajduje się H. pylori, to mocznik jest rozkładany przez ureazę (enzym produkowany przez bakterię). Produkty tej reakcji można wykryć w próbkach wydychanego powietrza, które pobiera się po spożyciu testowego napoju. Jest to test uznawany przez wielu ekspertów jako “złoty standard” w diagnostyce H. pylori, nie obciążający badanego. Czułość i swoistość testu sięga prawie 100%. Zaletą testu jest fakt, że nadaje się do sprawdzenia wyniku leczenia zakażenia H.pylori.
  • testy molekularne – są kosztowne i trudne w praktycznym zastosowaniu, nie są rutynowo stosowane w diagnostyce.