Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

drukuj

Cukrzyca jest coraz częściej określana epidemią XXI wieku, jest coraz większym problemem w starzejących się społeczeństwach, jej występowanie wzrasta wraz z wiekiem. Stwierdzenie to oparte jest o wysoką chorobowość jak i oceny zwiększania się częstotliwości cukrzycy zwłaszcza typu 2. Zapobieganie cukrzycy, czyli działania na rzecz zmiany stylu życia mają wymiar społeczny. Problem ten wykracza poza działalność ochrony zdrowia i powinien być adresowany także do mediów, szkolnictwa, instytucji żywieniowych, a nawet wyznaniowych i innych kręgów społecznych. 

Głównym zadaniem Stowarzyszenia o nazwie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii jest promowanie profesjonalnej roli zespołów terapeutycznych w edukacji i opiece diabetologicznej w Polsce (lekarz, pielęgniarka, dietetyk, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, konsultanci innych specjalności). 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie Statutu. 

Cele PFED(efekty długoterminowe): 

  • poprawa stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego 
  • poprawa stanu zdrowia młodych dorosłych 
  • poprawa stanu zdrowia dorosłych 

 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii wspólnie z firmą Diagnosis wspiera rozwój wiedzy osób zajmujących się edukacją chorych na cukrzycę. 

 

www.pfed.org.pl