Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

drukuj

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w Bydgoszczy w dniu 19 czerwca 1981 roku.

Dziś zrzesza ponad 100 000 członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę „Diabetyk” i „Biuletyn Informacyjny –  Cukrzyca”.

W trakcie swojej działalności wydało kilk książek i broszur o tematyce cukrzycowej.

Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

Celami przyświecającymi Stowarzyszeniu są min:

  • opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji, 
  • dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej, 
  • integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie 
     

http://www.diabetyk.org.pl/