Urządzenia do telemedycyny w służbie przewlekle chorym.

Urządzenia do telemedycyny w służbie przewlekle chorym.

W XXI wieku choroby przewlekłe takie jak: choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzyca należą według WHO do najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że choroby te nierzadko zauważane są dopiero w stadium krytycznym, bez możliwości wyleczenia. Jak w chorobach przewlekłych może pomóc telemedycyna?

Choroby przewlekłe – czyli właściwie jakie?

Choroby przewlekłe są przyczyną aż 63 proc. zgonów na świecie. W rezultacie umiera na nie rocznie aż 36 milionów ludzi. Według raportu WHO z 2014 roku, w Polsce aż 49 proc. stanowią zgony z powodu chorób układu krążenia, a u 26 proc. przyczyną są nowotwory. Należy pamiętać, że choroby przewlekłe występują z takim samym nasileniem zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Dodatkowo zachorowalność na nie wzrasta wraz z wiekiem (głównie po 50 r.ż.), dlatego też najczęściej występują u seniorów. Warto pamiętać, że choroby przewlekłe, nazywane również chorobami chronicznymi, to takie, które trwają dłużej niż 3 miesiące (lub często nawracają), stopniowo nasilają się ich objawy (zauważalne są dopiero w zaawansowanych stadiach), a także nierzadko są nieuleczalne – wynika to z faktu późnej diagnozy.

Aby ustrzec się chorób przewlekłych należy:

  • zadbać o prawidłowo zbilansowaną i zdrową dietę
  • zmobilizować organizm do regularnej aktywności fizycznej
  • nie palić papierosów
  • nie nadużywać alkoholu

Telemedycyna – idealna w walce z chorobami przewlekłymi?

Rozwój telemedycyny rozpoczął się już wiele lat temu, jednak dopiero teraz przybrał na znaczeniu. Dzięki e-zdrowiu jest również skutecznym rozwiązaniem w walce z chorobami przewlekłymi. Przede wszystkim usługi telemedyczne świetnie sprawdzają się w telekardiologii zapobiegając chorobom układu krążenia, które są główną przyczyną zgonów na świecie. Dzięki tym nowoczesnym metodom pacjent nie musi udawać się do gabinetu lekarza i stać w długich kolejkach – telemedycyna umożliwia świadczenie usług medycznych bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Przede wszystkim osoby borykające się z chorobami układu krążenia z zakresu telemedycyny mogą liczyć na telekonsultacje, zdalną diagnozę i leczenie, a także tak ważną edukację i działania profilaktyczne. Dodatkowo, po wykryciu choroby, pacjent może gromadzić dane medyczne na swoim indywidualnym koncie, do którego ma dostęp zarówno on sam, jak również lekarze i pracownicy medyczni. Ciekawym rozwiązaniem telemedycyny jest to, że dane można wprowadzać samodzielnie bądź automatycznie – poprzez urządzenia lub aplikacje mobilne. Takie metody nie tylko skracają diagnostykę, ale również znacznie ją ułatwiają. Ponadto, jeśli u pacjenta wykryte zostaną choroby przewlekłe, telemedycyna umożliwia ich monitoring na odległość, a także wysyłanie informacji o krytycznych zmianach do zdalnego centrum, np. o nieregularnej pracy serca przekraczającej normy. Telemedycyna to nowoczesne rozwiązanie, które z pewnością umożliwi skutecznie zmniejszyć liczbę zgonów osób umierających z powodu chorób przewlekłych.