Gwarancja od drzwi do drzwi

970Aby skorzystać z gwarancji  od drzwi do drzwi:

w przypadku stwierdzenia wady urządzenia będącego na gwarancji zadzwoń pod bezpłatny numer 800 70 30 11 lub do serwisu: 85 874 69 28 i dokładnie opisz zaistniałą usterkę. Serwis ustala czy wymianie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element. Podaj sewisantowi szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu:  (imię i nazwisko, adres odbioru paczki, nr telefonu), zapakuj sprzęt razem z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz kartą ZGŁOSZENIA USTERKI. Odebrany sprzęt jest naprawiany  i odsyłany  pod ten sam adres w terminie do 21 dni.

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów  oznakowanych etykietą „Gwarancja od drzwi do drzwi”

  1. Gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie udziela Diagnosis S.A. z siedzibą ul. gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok (zwana „Gwarantem”).
  2. Niniejsza karta określa warunki gwarancji od drzwi do drzwi, która jest gwarancją dodatkową i w żaden sposób nie ogranicza, ani nie uchyla gwarancji podstawowej udzielanej przez Gwaranta na podstawie odrębnej karty gwarancyjnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą stosuje się warunki gwarancji określone w podstawowej karcie gwarancyjnej, w tym okres gwarancyjny.
  3. Niniejszą gwarancją objęci są klienci indywidualni – konsumenci.
  4. Ochrona gwarancyjna dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

 

 Karta zgłoszenia usterki

Gwarancja od DRZWI do DRZWI