Pamiętaj o Sercu – 2005
4.6.2005

222Zakład Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie zorganizował szereg imprez promujących zdrowy styl życia, pod hasłem – Pamiętaj o Sercu.   

Akcja w Urządzie Gminy Wawer-Warszawa, festyn w parku Bródnowskim (4.06.2005), Maraton Warszawski- Pamiętaj o Sercu (11.06.2005), cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców stolicy. Dzięki dobrej organizacji i ciekawym elementom programu edukacyjnego wszyscy biorący udział mogli otrzymać ważne informacje dotyczące profilaktyki i zdrowego trybu życia. 

Ważnym elementem każdej imprezy były pomiary ciśnienia tętniczego krwi, które pomogły uczestnikom zapoznać się z prawidłową techniką pomiaru oraz z obsługą aparatów do mierzenia ciśnienia firmy A&D.