Jak używać glukometru – najczęściej popełniane błędy.

Jak używać glukometru? Jak działa glukometr? Kiedy używać glukometru? Jak dokonać prawidłowego pomiaru glukozy we krwi?

Glukometr stanowi podstawowe narzędzie samokontroli w cukrzycy. Pomimo że jest stosowany przez miliony osób nawet kilka razy dziennie, dość często zdarzają się pewne błędy użytkowe, które mogą negatywnie wpłynąć na dokładność pomiaru. Warto zwrócić na nie uwagę i możliwe szybko wyeliminować. Zdecydowanie wpłynie to na bezpieczeństwo samokontroli, ale również leczenia cukrzycy

Dezynfekcja miejsca nakłucia spirytusem

Przed wykonaniem pomiaru należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie je osuszyć. Nie ma potrzeby stosować dodatkowo spirytusu. Jeżeli jednak zostanie on zastosowany do dodatkowej dezynfekcji miejsca nakłucia, trzeba mieć absolutną pewność, że całkowicie odparował on przed rozpoczęciem badania. Nawet niewielka ilość alkoholu, która dostanie się do pobranej próbki krwi może całkowicie zafałszować wynik.

Wyciskanie próbki krwi

Należy tak dobrać głębokość nakłucia, żeby krew wypływała samoistnie. Nie powinno się wyciskać krwi w miejscu nakłucia, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na wynik. Przy wyborze glukometru trzeba zwrócić uwagę, aby do badania potrzebna była niewielka kropla krwi. Większość osób bez problemu uzyskuje próbkę krwi poniżej 1 mikrolitra (µl), dlatego też warto brać pod uwagę glukometry spełniające ten warunek (np. glukometr Diagnostic Gold potrzebuje kropli wielkości 0,9 µl)

Pozostawienie otwartej fiolki z paskami testowymi

Paski testowe są bardzo wrażliwe na wpływ środowiska. Szczególnie niekorzystnie wpływa na nie zawarta w powietrzu para wodna i tlen. Dlatego trzeba bezwzględnie pamiętać o zamykaniu fiolki od razu po wyjęciu z niej paska do pomiaru. Niektórzy producenci umieszczają we wnętrzu fiolki substancję pochłaniającą wilgoć, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie pasków.

Używanie pasków po terminie ważności.

Paski mają określony okres ważności i nie powinno się ich używać po jego upływie. Trzeba również pamiętać, że pasków można używać tylko przez określony czas od pierwszego otwarcia opakowania (niezależnie od nadrukowanego terminu ważności). Wyżej wymieniony czas jest różny dla różnych pasków, ale z reguły wynosi 3 miesiące. Po jego upłynięciu nie należy używać pasków, ponieważ wynik może znacznie różnić się od rzeczywistości

Nieprawidłowe zakodowanie glukometru
Część glukometrów dostępnych na rynku wymaga poprawnego zakodowania. Kodowanie może polegać na ręcznym wprowadzeniu kodu lub umieszczeniu w urządzeniu tzw. klucza kodującego. Wprowadzenie nowego numeru kodu lub nowego klucza powinno zawsze mieć miejsce po otwarciu nowej fiolki z paskami testowymi. Na rynku dostępne są również glukometry nie wymagające kodowania (np. Diagnostic Gold, ABRA). Jest to rozwiązanie zarówno wygodniejsze, jak i bezpieczniejsze. W przypadku, kiedy zapomni się o wprowadzeniu nowego kodu lub zmianie klucza kodującego wynik może być niezgodny z rzeczywistością.

Narażanie pasków na skrajne temperatury
Wszystkie paski testowe są wrażliwe na temperaturę. Temperatura przechowywania musi być określona wyraźnie na opakowaniu. Trzeba pamiętać, aby nie zostawiać pasków w takich miejscach jak:
– zamknięty samochód (latem i zimą temperatura we wnętrzu samochodu może wynosić zarówno minus 20°C jak i plus 50 °C!)
– parapet: nasłonecznienie lub działający kaloryfer może narażać fiolkę z paskami na duże wahania temperatur
– bezpośrednie sąsiedztwo piekarnika lub kuchenki
– lodówka