Swisspol Capital

drukuj

Swisspol Capital S.A. jest holdingiem inwestycyjnym działającym na zasadach venture capital. 

Spółka Swisspol Capital S.A. rozpoczęła działalność w maju 1999 roku. Do października 2004 roku funkcjonowała jako Spółka z ograniczona odpowiedzialności. W początkowym okresie swojej działalności spółka zajmowała się głównie inwestycjami na regulowanym rynku giełdowym.

Od 2001 roku spółka zaczęła prowadzić działalność inwestycyjną polegającą na obejmowaniu znaczących pakietów akcji lub udziałów w projektach inwestycyjnych o przewidywanych wysokich stopach zwrotu z zainwestowanych środków. Swisspol Capital S.A. inwestuje własne kapitały, samodzielnie administruje i zarządza inwestycjami.

W lutym 2007 roku holding nabył udziały w Diagnosis Sp. z o.o., podnosząc znacznie fundusze własne spółki.

Swisspol Capital