Unia dla Przedsiębiorczych

drukuj

Diagnosis Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pt. „Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 13485 impulsem wzrostu konkurencyjności”, który jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

Dążeniem naszym jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz sprawnej i wyspecjalizowanej obsługi w zakresie świadczonych usług, co pragniemy osiągnąć poprzez ciągłe doskonalenie naszej organizacji. Celem realizowanego projektu jest opracowanie, zaplanowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg. wymagań normy EN ISO 13485 oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji, co wpłynie znacząco na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Firmy

 

Partnerem Diagnosis w realizacji projektu jest:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.konkurencyjnosc.gov.pl