Czy Twój aparat -ciśnieniomierz rtęciowy jest dokładny?
Produkt, który może Cię zainteresować: Ciśnieniomierz Diagnostic ProAfib
Ciśnieniomierz DiagnosticPro Afib Osoby z migotaniem przedsionków posiadają pięciokrotnie wyższe ryzyko Wczesna diagnoza migotania przedsionków i odpowiednie leczenie znacząco redukuje ryzyko udaru. Zalety Wykrywa migotanie przedsionków - wczesna diagnoza migotania przedsionków redukuje ryzyko udaru Innowacyjna Sygnalizuje błędnie założony mankiet i ruch ciała podczas pomiaru –  te dwa wska W zestawie uniwersalny mankiet na ramię , rozmiar 22-42 cm Zasilacz w zestawie...

159Minęło już ponad 100 lat od przedstawienia teorii pomiaru ciśnienia krwi przez rosyjskiego lekarza, Dr Nikołaja Korotkowa. Od tego czasu sfigmomanometr rtęciowy stosowany jest jako standardowa metoda pomiaru.

 

Ostatnio wzrasta świadomość zagadnień ochrony środowiska i użycie rtęci budzi międzynarodowe obawy. Sfigmomanometry rtęciowe są jednak w dalszym ciągu na co dzień używane nawet w niektórych rozwiniętych państwach i wielu lekarzy całkowicie ufa  słupkom rtęci.

Prosimy jednak, aby zastanowili się Państwo jak na ile naprawdę wiarygodny jest Państwa sfigmomanometr rtęciowy.

Chociaż Państwa sfigmomanometr jest regularnie kalibrowany przez technika (co przedstawione jest na Rys. 1), powszechne jest przeoczenie następującej ważnej kwestii:

„Czy prędkość opadania rtęci w Państwa sfigmomanometrze jest wolna?”

 

Oficjalne japońskie przepisy podają, że:
„Prędkość opadania z 200mmHg do 0mmHg powinna wynosić 1 sekundę gdy rurka powietrzna została wyjęta ze zbiorniczka z rtęcią.” (Rys. 2)
Jeżeli prędkość opadania Państwa sfigmomanometru  trwa więcej niż 1 sekundę, powinni się Państwo zastanowić nad wiarygodnością wartości pomiarów ciśnienia krwi zmierzonych za pomocą tego sfigmomanometru rtęciowego ponieważ gdy prędkość opadania jest zbyt wolna, zawyżenie ciśnienia krwi pacjenta nie stanowi problemu.

Wolne opadanie rtęci może być spowodowane przez następujące czynniki:
1. Zapchanie się filtra
2. Zanieczyszczenie szklanej rurki.
3. Kurz czy powietrze znajdujące się w rtęci

 

Pierwszy powód jest łatwo zauważalny. W sfigmomanometrze rtęciowym znajdują się dwa filtry (zobacz Rys. 2) i górna część szklanej rurki może zostać z łatwością zapchana. Gdy rtęć dotyka filtra  na skutek nadmiernego nadmuchania lub niewłaściwej obsługi (zostawianie rtęci w szklanej rurce, a nie doprowadzenie jej z powrotem do zbiorniczka na rtęć), filtr zapycha się. Na skutek tego przepływ powietrza jest utrudniony i prędkość opadania rtęci jest wolniejsza.

Drugi powód wynika z faktu, że rtęć jest metalem ciężkim i zawiera nieczystości, które zanieczyszczają rurkę szklaną w dłuższym okresie czasu.  Zapchanie rurki również spowalnia opadanie rtęci.

 

Trzeci powód wynika z otaczającego środowiska i nieprawidłowego obchodzenia się z kolumną rtęci. Kurz dostaje się przez przewód powietrzny (gruszka – pęcherz powietrzny – przewody) i czasami kawałek lateksu z pęcherza powietrznego może zatkać filtr. Przenoszenie przenośnego sfigmomanometru rtęciowego bez doprowadzenia rtęci z powrotem do zbiorniczka  i zostawianie otwartego zaworu może przyczynić się do powstawania pęcherzyków powietrza w rtęci.
Pytamy jeszcze raz, czy Państwa sfigmomanometr rtęciowy jest dokładny?

Prosimy, aby rozważyli Państwo zastosowanie naszego Sfigmomanometru Bezrtęciowego
1. Jest on bezrtęciowy (chronią Państwo swoich pacjentów, siebie, swój personel i środowisko)
2. Wolni są Państwo od wszystkich powyższych problemów używając naszego Sfigmomanometru Bezrtęciowego.
3. Sfigmomanometr Bezrtęciowy jest równie dokładny jak słupek rtęci.  (Szkolenie nie jest konieczne)

UM-101 Jedyny prawdziwy bezrtęciowy sfigmomanometr dla Państwa.