Pomiar glukometrem – jakich zasad przestrzegać?

Pomiar glukometrem – jakich zasad przestrzegać?

Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem.

Przed wykonaniem pomiaru umyj ręce ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie je osusz. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowo spirytusu. Jeżeli jednak zostanie zastosowany, trzeba mieć absolutną pewność, że całkowicie odparował przed rozpoczęciem badania. Nawet niewielka ilość alkoholu, która dostanie się do pobranej próbki krwi, może zafałszować wynik.

Przygotuj nakłuwacz.

Do nakłuwacza włóż jednorazowy lancet, ustaw głębokość nakłucia i przygotuj urządzenie do nakłucia (poprzez naciągnięcie przycisku napinającego).

Wsuń pasek testowy do glukometru.

Do portu paska testowego znajdującego się na glukometrze włóż pasek testowy zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi glukometru. Glukometr włączy się automatycznie. Po wyjęciu paska testowego z opakowania zbiorczego należy je szczelnie zamknąć.

Nakłuj palec i uzyskaj kroplę krwi.

Wymasuj wybrany palec przed nakłuciem ruchem od nasady do opuszki palca, aby zapewnić uzyskanie odpowiedniej kropli krwi. Nie należy nakłuwać kciuka i palca wskazującego (te palce oszczędzamy, ponieważ służą one do chwytania). Nakłuwacz przyłóż do bocznej części opuszki palca i wciśnij przycisk zwalniający. Okrągła kropla krwi powinna pojawić się samoczynnie. Jeżeli nie jest wystarczająca lub nie wypływa samoczynnie, należy nakłuć nowe miejsce.

Każdorazowo wykonaj pomiar z nowej kropli krwi.

Już po kilku sekundach od nakłucia rozpoczyna się proces krzepnięcia, co czyni kroplę krwi inną jakościowo i może zafałszować wynik.

Nie wyciskaj kropli krwi.

Należy tak dobrać głębokość nakłucia, żeby krew wypływała samoistnie. Nie powinno się wyciskać krwi, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na wynik. Przy wyborze glukometru warto zwrócić uwagę, aby do badania wystarczyła niewielka kropla krwi. Większość osób bez problemu uzyskuje próbkę krwi poniżej 1 mikrolitra (µl), dlatego też warto brać pod uwagę glukometry spełniające ten warunek (np. glukometr Diagnostic Gold System potrzebuje kropli krwi wielkości 0,9 µl, glukometr Abra tylko 0,5 µl )

Nanieś próbkę krwi.

Nakłuty palec powinien pozostać nieruchomy. Drugą dłonią przenieś glukometr, w którym umieszczony jest pasek, przyłóż go do uzyskanej kropli krwi. Upewnij się , że okienko kontrolne na pasku testowym zostało w całości wypełnione krwią.

Wynik pomiaru

Na ekranie glukometru rozpocznie się odliczanie. Odsuń pasek od kropli krwi i poczekaj na wyświetlenie wyniku pomiaru poziomu glukozy we krwi. Zostanie on zapisany w pamięci urządzenia.

Powtórz badanie z nowej kropli krwi jeśli wynik badania jest niższy/wyższy niż wskazuje twoje samopoczucie.

PAMIĘTAJ, ABY NIE POŻYCZAĆ SWOJEGO ZESTAWU DO POMIARU GLIKEMII NAWET CZŁONKOM RODZINY. SŁUŻY ON DO OSOBISTEGO UŻYCIA, PONIEWAŻ MA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KRWIĄ, CO GROZI PRZENOSZENIEM RÓŻNYCH CHORÓB.

Przed dokonaniem pomiaru dobrze jest rozmasować miejsce nakłucia, aby poprawić ukrwienie. W celu pobrania kropli krwi nakłuj bok opuszki palca. Zmieniaj miejsce nakłucia przy każdym pomiarze.

Niezbędne czynności po dokonaniu pomiaru glikemii.

Po otrzymaniu wyniku pomiaru glikemii należy w bezpieczny sposób usunąć materiał skażony, czyli:

  1. a) wyjąć zużyty pasek z glukometru i wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne lub inny zaadoptowany do tego celu pojemnik;
  2. b) z nakłuwacza należy usunąć zużyty lancet i umieścić w pojemniku na odpady medyczne;
  3. c) zestaw do pomiaru glikemii należy oczyścić z ewentualnych zabrudzeń powstałych podczas wykonywania pomiaru i umieścić w etui;
  4. d) zestaw do pomiaru glikemii umieścić w bezpiecznym miejscu z dala od źródeł ciepła i urządzeń elektronicznych;
  5. e) po dokonaniu pomiaru i zabezpieczeniu zestawu do pomiaru poziomu glukozy należy umyć ręce wodą z mydłem.