kup produkty w sklepie
zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Termometr Diagnostic T-15

Termometr elektroniczny Diagnostic T-15 zapewnia szybki i precyzyjny pomiar temperatury ciała.

Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru temperatury ciała dzieci i osób dorosłych. Termometr elektroniczny to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach i w odbycie.

Ostrzeżenia:

 • Ryzyko uduszenia: Nasadka i bateria mogą spowodować uduszenie w razie połknięcia. Nie pozwól, aby dzieci użytkowały to urządzenie bez nadzoru rodziców.
 • Nie umieszczaj termometru w uchu. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w jamie ustnej, odbycie i pod pachą.
 • Nie narażaj baterii termometru na bardzo wysokie temperatury, gdyż może grozić wybuchem.
 • Zaleca się kontrole pracy urządzenia co 2 lata (Serwis Diagnosis).
 • Wyciągnij baterię z urządzenia jeżeli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas.
 • Wykorzystywanie odczytów temperatury do samodzielnej diagnozy jest niebezpieczne. W celu interpretacji wyników skonsultuj się z lekarzem. Samodzielna diagnoza może doprowadzić do pogorszenia aktualnego stanu pacjenta.
 • Nie wykonuj pomiarów gdy termometr jest mokry, gdyż wyniki mogą być wówczas niedokładne.
 • Nie gryź termometru. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
 • Nie próbuj rozmontowywać, ani naprawiać termometru. W przeciwnym razie wyniki mogą być niedokładne.
 • Po każdym użyciu zdezynfekuj termometr, szczególnie gdy jest on używany przez więcej niż jedną osobę.
 • Nie wciskaj termometru na siłę do odbytnicy. Przerwij wkładanie i przerwij pomiar jeżeli poczujesz ból. W przeciwnym razie może dojść do urazu.
 • Nie używaj termometru w jamie ustnej bezpośrednio po użyciu w odbytnicy.
 • W przypadku dzieci w wieku 2 lat i poniżej, nie należy stosować termometru doustnie.
 • Jeśli termometr był przechowywany w temperaturze poniżej 5 °C i powyżej 40°C, w takim przypadku przez około 15 minut przed dokonaniem pomiaru wyrób należy pozostawić w temperaturze otoczenia 5-40°C.
 • Termometr elektroniczny zapewnia szybki i bardzo precyzyjny pomiar temperatury ciała u osób w różnym wieku. Możliwe metody pomiaru: pod pachą, w jamie ustnej oraz w obycie. Wyrób jest wielokrotnego użytku i może być stosowany zarówno w warunkach domowych.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Producent i podmiot prowadzący reklamę: Diagnosis S.A.

Opis techniczny

 
zakres pomiaru 32,0°C - 42,9°C
wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), 3 1/2 cyfry
zasilanie bateria 1,5V typ SR41, UCC 392 lub LR41
waga Około 10g z baterią
wymiary 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm
warunki pracy Temperatura: 5~40°C, wilgotność względna: 15~95%
transport i przechowywanie Temperatura: -20~55°C, wilgotność względna 15-95%
miejsce pomiaru pod pachą, w ustach i w odbycie
okres gwarancji 2 lata
Termometr elektroniczny to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach i w odbycie.

estenbez-nazwy-3defrroruslvsk