Walidacja kliniczna aparatu TM-2655 P

Walidacja kliniczna aparatu TM-2655 P

Autorzy: Yulia V. Kotovskaya, Zhanna D. Kobalava, , Eugeniy V. Rodionov. Wydział Kardiologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Przyjaźni Narodów Rosyjskich, Moskwa, Rosja, Federacja Rosyjska

Streszczenie 


 

Cel:
Przeprowadzenie walidacji klinicznej automatycznego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi TM-2655/2655P typu naramiennego (A&D Company, Ltd., Tokio, Japonia) zgodnie z protokołem Brytyjskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia (BHS)

Metody:
Test obejmował 85 osób (33 mężczyzn). Średnia wieku wynosiła 52,9 ± 15,0 lat, z zakresem ciśnienia skurczowego krwi (SBP) 84-208 mmHg, i ciśnienia rozkurczowego  (DBP) 48-120 mmHg. Dla każdego z badanych porównano trzy odczyty  urządzenia TM-2655/2655P z równoczesnymi osłuchowymi pomiarami przeprowadzonymi przez dwóch przeszkolonych niezależnych  obserwatorów. Obserwatorzy używali rtęciowego wyskalowanego ciśnieniomierza i stetoskopu dwuusznego. Wyniki zostały ocenione zgodnie z protokołem BHS z 1993 roku.

Wyniki:
Średnia różnica pomiędzy ciśnieniomierzem rtęciowym i urządzeniem TM-2655/2655P dla ciśnienia skurczowego wynosiła -1,0 ± 5,2 mmHg (średnia ± standardowe odchylenie) i -0,9 ± 4,7 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Proporcja wartości zgodnych w granicach 5,10 i 15 mmHg  wynosiła 72,5%, 93,7% i 99,6% dla SBP oraz 78,8%, 96,9% i  100% dla DBP pomiędzy obserwatorami i urządzeniem (ocena A/A [5/5 – przyp. tłum.] Brytyjskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia)  

Wnioski:
W populacji osób dorosłych urządzenie TM-2655/2655P otrzymało ocenę A/A wystawioną przez BHS i dlatego też może być polecane do monitorowania ciśnienia krwi  u osób dorosłych.