Walidacja kliniczna aparatu UA-704

Autorzy: Zhanna D. Kobalava, Yulia V. Kotovskaya, Eugeniy V. Rodionov. Wydział Kardiologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Przyjaźni Narodów Rosyjskich, Moskwa, Rosja, Federacja Rosyjska

Cel:
Przeprowadzenie walidacji klinicznej półautomatycznego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi UA-704  typu naramiennego  (A&D Company, Ltd., Tokio, Japonia) zgodnie z protokołem Brytyjskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia (BHS)

Metody:
Test obejmował 87 osób (37 mężczyzn). Średnia wieku wynosiła 50,1 ± 17,0 lat, z zakresem ciśnienia skurczowego krwi (SBP) 79-212 mmHg, i ciśnienia rozkurczowego  (DBP) 43-118 mmHg. Dla każdego z badanych porównano trzy odczyty  urządzenia UA- 704 z równoczesnymi osłuchowymi pomiarami przeprowadzonymi przez dwóch przeszkolonych niezależnych  obserwatorów. Obserwatorzy używali rtęciowego wyskalowanego ciśnieniomierza i stetoskopu dwuusznego. Wyniki zostały ocenione zgodnie z protokołem BHS z 1993 roku.

Wyniki:
Średnia różnica pomiędzy ciśnieniomierzem rtęciowym i urządzeniem UA-704 dla ciśnienia skurczowego wynosiła -1,85 ± 4,26 mmHg (średnia ± standardowe odchylenie) i -1,44 ± 3,97 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Proporcja wartości zgodnych w granicach 5,10 i 15 mmHg  wynosiła 79,2%, 96,5% i 99,6% dla SBP oraz 86,7%, 96,9% i  99.6% dla DBP pomiędzy obserwatorami i urządzeniem (ocena A/A [5/5 – przyp. tłum.] Brytyjskiego Towarzystwa ds. Nadciśnienia)  

 

Wnioski:
W populacji osób dorosłych urządzenie do samodzielnego pomiaru ciśnienia krwi UA-704 otrzymało ocenę A/A wystawioną przez BHS i dlatego też może być polecane do monitorowania ciśnienia krwi  w domu.