Formularz
zgłoszeniowy

Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy!


DIAGNOSIS S.A.
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod umerem: 0000431765 Numer Identyfikacji Podatkowej: 542-27-65-590 Kapitał zakładowy: 603.000 PLNADRES

ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok

E-MAIL

diagnosis@diagnosis.pl


TELEFON

+48 85 732 22 34
+48 85 732 40 99

FAX

+48 85 732 46 22
+48 601 52 95 36Dziękujemy! Twoja wiadomość
została wysłana