Badania u dzieci – o czym powinieneś wiedzieć.
24.10.2016

Badania w przypadku najmłodszych

W ciągu pierwszego roku życia dziecko jest pod stałą opieką lekarską, nawet jeśli nie choruje. Jest to konieczne w celu monitorowania jego rozwoju, podawania szczepień ochronnych oraz ewentualnego skierowania na specjalistyczne badania diagnostyczne, jeśli zachodzi podejrzenie poważnej choroby. Kontrolne badania lekarskie odbywają się w poradni dzieci zdrowych co kilka tygodni, dopiero po ukończeniu przez dziecko 6 miesięcy, na kolejną wizytę można poczekać nawet pół roku.

Pierwsze badanie noworodka

Już kilka chwil po urodzeniu dziecko przechodzi pierwsze badania w szpitalu, gdzie sprawdzany jest jego ogólny stan zdrowia. Stosuje się wówczas tzw. skalę Apgar, gdzie ocenie punktowej podlegają takie kryteria jak kolor skóry, puls, reakcja na bodźce, napięcie mięśni oraz oddech. Suma punktów od 9 do 10 oznacza, że noworodek jest w dobrym stanie, natomiast najniższa punktacja świadczy o zagrożeniu życia.

Równie ważne jak skala Apgar jest badanie odruchów dziecka, które pozwala wykryć nieprawidłowości w jego układzie nerwowym. Składa się ono z kilku prostych testów np. po potarciu policzka maluch powinien zareagować odruchem szukania piersi matki. Część z tych testów powtarza się w kolejnych tygodniach życia dziecka.

W ciągu następnych kilkunastu godzin po narodzinach dziecko jest poddawane kolejnym, bardziej szczegółowym badaniom:

  • określana jest waga ciała dziecka oraz obwód jego główki,
  • badane jest tętno i praca serca,
  • sprawdzana jest drożność przewodu pokarmowego i odbytu,
  • wstępnej ocenie poddawane są stawy biodrowe,
  • ocenia się narządy płciowe,
  • wykonuje się badanie krwi i przesiewowe badanie słuchu.

Dzięki takim badaniom można już w ciągu pierwszych dni życia dziecka wykryć najpoważniejsze wady rozwojowe i choroby.

Badania kontrolne w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Po opuszczeniu szpitala dziecko jest wciąż pod czujną opieką lekarza, a kalendarz wizyt w poradni wygląda następująco:

Wizyta w I miesiącu życia – lekarz przeprowadza wówczas podobne badania jak w szpitalu, czyli sprawdza ogólny stan zdrowia i rozwój dziecka, a ponadto daje skierowanie do ortopedy w celu zbadania stawów biodrowych dziecka.

Wizyta w II miesiącu życia – oprócz rutynowej kontroli maluch otrzymuje szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Hib oraz błonicy, krztuścowi i tężcowi.

Wizyta w III lub IV miesiącu życia – wizyta ta powinna nastąpić około 6 tygodni po poprzedniej wizycie ze względu na konieczność podania dziecku kolejnej serii szczepień przeciwko Hib oraz błonicy, krztuścowi i tężcowi. Dodatkowo maluch otrzymuje szczepienie przeciw chorobie Heinego-Medina. Lekarz podczas tej wizyty bada także ciemiączko, prawidłowość odruchów oraz rozwój układu kostnego.

Wizyta w VI miesiącu życia – oprócz trzeciej dawki szczepień przeciw Hib, błonicy, krztuścowi i tężcowi i drugiej dawki przeciw chorobie Heinego-Medina kontrolowany jest rozwój psycho-fizyczny dziecka, a także często badana jest krew w celu ewentualnego wykrycia anemii.

Wizyta w VII miesiącu życia – wiąże się z kolejnymi szczepieniami oraz rutynową kontrolą rozwoju dziecka i jego stanu zdrowia. Zwykle w tym czasie następuje rozszerzenie diety dziecka o inne pokarmy niż mleko matki, dlatego wizyta ma często charakter edukacyjny.

Wizyta w XII miesiącu życia – jest to tzw. bilans roczniaka, kiedy to dziecko poddawane jest szczegółowej ocenie pod kątem zdrowia i rozwoju. Sprawdzane są przede wszystkim podstawowe parametry takie jak masa i długość ciała, obwód głowy i klatki piersiowej, ale także postępy w rozwoju ruchowym i psychicznym. Rodzice otrzymują również wskazówki dotyczące kolejnych szczepień.