Sopkard

drukuj

Sopkard – nowoczesny Program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu jest oparty na najnowszych zaleceniach diagnostycznych i terapeutycznych głównych towarzystw europejskich (European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, European Atherosclerosis Society). 
Na podstawie wzorców szwedzkich (Vastmanland – Uniwersytet w Uppsali) i najbardziej aktualnych standardów diagnostycznych wypracowano modelowy program prewencyjny oparty na wczesnym wykrywaniu zespołu metabolicznego, nadciśnienia, cukrzycy, otyłości i hipercholesterolemii. Realizacja programu jest możliwa dzięki sprawnej współpracy Katedry Nadciśnienia i Diabetologii AMG, oddziału gdańskiego PTNT, Urzędu Miasta Sopot oraz sopockiej służby zdrowia. 

30-, 40-, 50-, 60-letni mieszkańcy Sopotu zapraszani są do Gabinetu Profilaktyki, gdzie prowadzone są: 

  • pomiary ciśnienia tętniczego krwi, ocena masy ciała i ewentualnego typu otyłości; 
  • interpretacja wykonanych przed wizytą badań poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu-HDL, cholesterolu-LDL, trójglicerydów; 
  • interpretacja wykonanych przed wizytą badań glikemii we krwi żylnej; 
  • kwestionariusz obejmujący analizę stylu życia badanego, jego wiedzę na temat metod zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, wywiad dot. przebytych chorób oraz szczegółowy wywiad rodzinny; 
  • rozmowa edukacyjna z przekazaniem materiałów szkoleniowych; 
  • badania psychometryczne – w kierunku depresji i poziomu wsparcia społecznego.

 

W przypadku wykrytych nieprawidłowości wdrażane są kolejne składowe programu: 

  • ocena globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego; 
  • domowe pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane u chorych z podejrzeniem nadciśnienia; 
  • dodatkowe badania laboratoryjne u chorych z podejrzeniem cukrzycy (drugi pomiar glikemii lub test obciążenia glukozą) w celu przeprowadzenia kompletnej diagnostyki zaburzeń węglowodanowych; 
  • badania lekarskie u chorych z nowo wykrytym nadciśnieniem, upośledzeniem tolerancji glukozy, cukrzycą i/lub dyslipidemią.