zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Paski Diagnostic GOLD Strip

Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Wyrób do samokontroli. Tylko do użytku zewnętrznego.  Wyrób do diagnostyki in vitro.

Współpracują z glukometrem: Diagnostic GOLD oraz  Diagnostic Gold Care.

ZASTOSOWANIE
Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic GOLD STRIP przeznaczone są do samodzielnego pomiaru poziomu glukozy przez pacjenta z pełnej krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca, dłoni, przedramienia lub ramienia. System pomiaru poziomu glukozy we krwi jest przeznaczony dla użytkowników nieprofesjonalnych i powinien być używany przez jedną osobę. Paski testowe Diagnostic GOLD STRIP  służą do użytku zewnętrznego (diagnostyka in vitro).

ZASADY TESTOWANIA
Pasek testowy do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic GOLD STRIP posiada elektrodę, która mierzy poziomy glukozy. Glukoza zawarta w próbce krwi miesza się z odczynnikami na pasku testowym, co powoduje powstanie prądu elektrycznego o niewielkim natężeniu. Jego natężenie zależy od ilości glukozy we krwi. Glukometr Diagnostic GOLD mierzy natężenie prądu i przelicza wynik pomiaru na ilość glukozy zawartej we krwi. Wartość stężenia glukozy pojawia się na wyświetlaczu LCD glukometru. Gdy kropla krwi zostanie wchłonięta przez końcówkę paska testowego Diagnostic GOLD STRIP, pole reakcyjne paska automatycznie zasysa krew przez siły kapilarne. Kiedy całe pole reakcyjne (żółte pole) jest wypełnione, glukometr Diagnostic GOLD rozpoczyna pomiar poziomu glukozy. To prosty i praktyczny system codziennego monitorowania poziomu glukozy.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem używania pasków testowych DIAGNOSTIC GOLD STRIP  prosimy o zapoznanie się z instrukcją użycia pasków testowych oraz instrukcją użycia zestawu DIAGNOSTIC GOLD SYSTEM oraz  zestawu DAIGNOSTIC GOLD CARE.

Jeśli instrukcja lub wyniki pomiaru są dla Państwa niejasne, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Diagnosis, pod numerem 800 70 30 11, 85 874 69 28 (od poniedziałku do piątku 8.00-16.00).

WYRÓB DO SAMOKONTROLI

Nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

 

Producent i reklamodawca: Diagnosis S.A.

Dodatkowe informacje

 1. Do pomiaru poziomu glukozy we krwi należy używać tylko świeżo pobranej pełnej krwi włośniczkowej z opuszki palca lub miejsc alternatywnych (dłoń, przedramię lub ramię).
 2. Pasek testowy powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 3. Pasek służy do jednorazowego użycia. Nie można używać paska ponownie.
 4. Pasek testowy do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic GOLD STRIP przeznaczony jest do stosowania wyłącznie z glukometrem Diagnostic GOLD ORAZ Diagnostic GOLD CARE.
 5. Należy ostrożnie usunąć zużyty pasek testowy oraz lancet (nożyk).
 6. Należy włożyć pasek testowy do gniazda na pasek testowy, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego kierunku: *do gniazda na pasek testowy wsuń pasek testowy, skierowany w stronę glukometru złotą końcówką oraz zieloną stroną ku górze.
 7. Paski testowe są wrażliwe na działanie wilgoci. Dlatego należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu, po wyjęciu paska z pojemnika należy natychmiast zamknąć pokrywkę.
 8. Pasek testowy powinien być użyty w ciągu 3 minut po wyjęciu z opakowania.
 9. Pasków testowych nie należy używać po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania. Po 3 miesiącach niewykorzystane paski należy wyrzucić.
 10. Jeżeli pasek testowy wsuwany będzie do otworu gniazda paska z użyciem zbyt dużej siły, może ulec uszkodzeniu. Dlatego pasek należy wsuwać delikatnie, aż do momentu wyczucia oporu.
 11. Wielkość próbki krwi potrzebnej do badania nie może być mniejsza niż 0,9 μl. Na skutek zbyt małej ilości krwi podany wynik będzie niedokładny, a użyty pasek testowy trzeba będzie wyrzucić.
 12. Krwi nie należy nakładać na żadną inną część paska testowego poza żółtym polem (pole reakcyjne).
 13. Nie wolno dotykać żółtego pola na pasku testowym.
 14. Pasek kontrolny nie służy do pomiaru poziomu glukozy we krwi (składnik zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic GOLD SYSTEM).
 15. Nie należy zginać, ciąć lub w inny sposób modyfikować paska testowego oraz paska kontrolnego.
 16. System został przetestowany na wysokościach od poziomu morza do 3776 metrów.
 17. Ekstremalna wilgotność może wpływać na wyniki.
UWAGA
 • Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, lancet należy stosować tylko raz.
 • Lancet i nakłuwacz należy trzymać z dala od dzieci.
 • Nie wolno stosować nakłuwacza i lancetu do nakłuwania oka, języka lub miejsca zakażenia
Paski testowe Diagnostic GOLD STRIP pozwalają uzyskiwać dokładne wyniki przy uwzględnieniu następujących ograniczeń:
 1. Zestaw Diagnostic GOLD SYSTEM był testowany na wysokościach do 3776 m n.p.m.
 2. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wilgotności powietrza (powyżej 90% i poniżej 15%) może wpłynąć na wyniki pomiaru poziomu glukozy.
 3. Skrajnie wysoka lub skrajnie niska wartość hematokrytu próbki może wpłynąć na wynik badania. Hematokryt poniżej 20% może powodować zawyżenie, a powyżej 60% może powodować zaniżenie wyników. Jeżeli pacjent nie zna swojego poziomu hematokrytu, powinien skontaktować się z lekarzem.
Interakcje – na wyniki pomiaru poziomu glukozy we krwi mogą wpłynąć podwyższone poziomy następujących substancji: Acetaminofen > 6mg/dL Heparyna > 3.000U/L Kwas askorbinowy > 4mg/dL Ibuprofen > 50mg/dL Bilirubina > 40mg/dL Lewodopa > 4mg/dL Całkowity cholesterol > 506mg/dL Maltoza > 60mg/dL Kreatynina > 30mg/dL Metyldopa > 2mg/dL Dopamina > 5mg/dL Salicylan sodu > 20mg/dL EDTA > 0.1 mg/dL Tolazamid > 8.4mg/dL Galaktoza > 60mg/dL Tolbutamid > 4mg/dL Kwas gentyzynowy > 1,8mg/dL Trójglicerydy > 1,026mg/dL Glutation > 0.46mg/dL Kwas moczowy > 9mg/dL Hemoglobina > 200mg/dL Ksyloza > 60mg/dL Jodek pralidoksymu > 1,3mg/dL Ikodekstryna > 750mg/dL WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Pomimo zastosowania wszelkich środków, w celu zapewnienia funkcjonalności i precyzji diagnostycznej tego produktu, jest on użytkowany poza kontrolą Producenta i Dystrybutora, przez co wyniki mogą zostać istotnie zaburzone przez czynniki związane z otoczeniem/błąd użytkownika. Osoba poddawana diagnozie powinna skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia wyniku.
Producent tego produktu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, odpowiedzialność, reklamacje, koszty i uszkodzenia, związane bezpośrednio, pośrednio lub następczo z nieprawidłową diagnozą, zarówno pozytywną, jak i negatywną, uzyskaną z pomocą tego produktu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.